Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Lékařská terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBLTR Z 1 1+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky jsou posluchači seznámeni s jednotlivými termíny vycházející z latinských, ale i řeckých výrazů. Studenti jsou průběžně seznamováni s termíny celých diagnoz a terapeutických postupů. Výuka probíhá převážně formou samostudia.

Požadavky:

Byla vytvořena databáze odborných termínů, které jsou obsažené v edukačních materiálech, jenž je možné nalézt na webových stránkách předmětu (slovník a 13 power pointových prezentací).

Studentovi bude udělen zápočet v případě úspěšného absolvování testu (50 % nejméně), který bude sestaven z výše uvedené databáze a který tedy obsahuje náhodně vybrané odborné termíny.

Ukončení předmětu - písemný test. (10 položek - 70 bodů):

- část první: slovní zásoba. (překlad slovíček z  latinského jazyku. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

- část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz z   latinského jazyku)

- část třetí: diagnostické a léčebné postupy (překlad jednotlivých postupů z latinského jazyku)

Bližší informace ohledně testu lze nalézt v power pointové prezentaci č. 1.

Studentovi je stanoven časový limit 50 minut na vypracování testu. Zkoušející vyhodnotí správnost odpovědí, uvede procentuální úspěšnost a rovněž detekuje chyby, kterých se student v průběhu testu dopustil.

Úspěšnost - 50 %

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze zkoušku modifikovat dle jeho potřeb.

Osnova přednášek:

1. přednáška: Úvod do studia lékařské terminologie. Základní směry a roviny lidského těla. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Datum přednášky: 4.10. 2018

2. přednáška: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Případné konzultace. Datum přednášky: 1.11. 2018

V průběhu ZS jsou plánovány pouze 2 přednášky a pak následuje samostudium.

Přednášky se konají dne 4. 10. a 1. 11. 2018

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o tvorbě výrazů a slovních spojení používaných v lékařské terminologii.

Studijní materiály:

[1] Kábrt, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. Praha: Karolinum. 2008.

[2] Ralbovská, R.: slovník a 13 lekcí v podobě power pointových prezentací, které obsahují učivo k předmětu lékařská terminologie

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2178806.html