Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBISZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím.

Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška bude probíhat formou testu. 30 bodů lze získat na konci semestru v počítačových cvičení, dalších nejvýše 70 bodů může být uděleno za závěrečný test. Pro ukončení předmětu je potřeba získat zápočet ze cvičení.

Ze cvičení lze získat maximálně 30 bodů. Pro získání zápočtu je potřeba 15 bodů. Až 18 bodů lze získat za aktivní účast na cvičení (1.5 bodu za hodinu) nebo za zápočtovou úlohu. Až 12 bodů lze získat za zápočtový test, který se uskuteční v 13. hodině.

Osnova přednášek:

1. Definice medicínské informatiky a typů IS

2. Role a požadavky uživatelů

3. HW infrastruktura IS (servery, datová úložiště, pracovní stanice, sítě,..)

4. Operační systémy a databáze IS

5. Klinické IS (ambulantní a lůžková část NIS).

6. Managerské IS

7. Kódování medicínské informace

8. Datové a komunikační standardy

9. Integrace heterogenních a regionálních IS

10. Zásady a fáze vývoje IS

11. Standardní implementační metodologie

12. Správa a podpora provozu zdravotnických IS

Osnova cvičení:

1. Tvorba vlastní www stránky

2. Tvorba vlastní www stránky (HTML reference - seznam tagů, manuál k html)

3. CSS Styly

4. Úvod do PHP

5. PHP pokračování

6. Formuláře

7. MYSQL - Úvod do databází

8. Sql a php

9. Export databází, Export- Import- tabulky

10. Administrace databáze pomocí phpMyAdmin

11. Samostatná úloha

12. Řešení samostatné úlohy

13. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je uceleně vyložit studentům filozofii navrhování a implementaci informačních systémů ve zdravotnictví včetně praktických aspektů.

Studijní materiály:

[1]Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2]Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[3]Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[4]Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[5]Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize

[6]Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS

[7]Metodika vykazování NZIS

[8]Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2177406.html