Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBFY3 KZ 2 1P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika II (17KBBFY2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět navazuje na předměty Fyzika 1 a Fyzika 2. Zabývá se vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Obsahem předmětu je problematika mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací. První část je zaměřena na základy akustiky, ultraakustiky a aplikace ultrazvukového vlnění v technice, biologii a lékařství. Druhou část poté tvoří základy elektromagnetické a geometrické teorie optického záření.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za vypracování seminární práce na zadané téma (hodnocení 0-20 bodů) a napsání zápočtového testu skládajícího se z pěti otázek po pěti bodech (hodnocení 0-25 bodů), podmínkou získání zápočtu je zisk 26 bodů celkem.

Osnova přednášek:

1.Mechanické vlnění a jeho vlastnosti, Ultrazvuk a jeho aplikace

2.Elektromagnetické vlnění - spektrum, vlastnosti a využití různých typů záření

3.Základy vlnové a geometrické optiky

4.Vlastnosti optických přístrojů

5.Lasery, speciální partie optiky

Osnova cvičení:

Příklady navazují na teoretickou látku probranou v blocích

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Studenti budou seznámeni s problematikou mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 3 a 4. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

[2] J.Obraz: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL, 1984.

[3] B. E. A. Saleh a M. C. Teich: Základy fotoniky,

Matfyzpress 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2177006.html