Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Angličtina IIIA (část 1)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBA3A KZ 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je rozšířit slovní zásobu studentů v oblastech biomedicínského inženýrství. Předmět je prioritně zaměřen na komunikační a řečové dovednosti.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: účast na cvičeních - 3 absence možné bez omluvy, úspěšné složení písemné části testu (na 60%). . Každý student si také v průběhu semestru připraví prezentaci na biomedicínské téma. Při přípravě prezentace ( na cca 10 minut) je dobré vycházet z lekce 5 výše zmiňovaného skripta a návodu, jak připravit prezentaci z hlediska struktury i jazykových prostředků. Návod se nachází na webu předmětu ve formě prezentace. Prezentující student přinese také pro své kolegy tzv. pracovní list, obsahově založený na své prezentaci,který ostatní studenti během prezentace doplní na základě informací, které uslyší a prezentující na závěr pracovní list s kolegy opraví a zkontroluje.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1.A case study in longevity

2.Long life region found

3.You are what you eat

4.Additives and hyperactivity

5.Medicinal Plants

6.Alligator Blood and antibiotics

7.Meet Stan D. Ardman

8.Reducing animal testing

9.Plankton, pumps and carbon dioxide

10.Malaria and GM mosquitos

11.GM crop contamination

12. Marketing Motives

13.Test

14.Assesment

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Lane, Sarah: Instant Academic Skills , Cambridge Univesity Press 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2172606.html