Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anatomie a fyziologie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBAF1 Z,ZK 5 2P+1S+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie , se základy histologie.Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Zápočet

1.Prezence 80% praktických cvičení. Absence (do 20%, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny obhájenou seminární prací. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci.

2.Zpracování a obhájení seminární práce, kterou si student vybere na začátku semestru dle nabídky.

3.Průběžné základní znalosti ověřované testy, seminární prací, ústním zkoušením - rozsah a formu určuje vyučující praktických cvičení.

Požadavky zkoušky

1.Udělený zápočet z praktických cvičení

2.Písemné prokázání znalostí testem u prvního (řádného) termínu, prvního opravného termínu (tzv. druhý termín) a druhého opravného termínu (tzv. třetí termín). Úspěšnost testu minimálně 80%.

3.Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům.

Bez získaní zápočtu a zápisu zápočtu do KOSu není možné realizovat zkoušku!

Osnova přednášek:

1. týden: Cytomorfologie. Funkční morfologie tkání

2. týden: Fyziologie buňky, proteosyntéza

3. týden: Obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kosti a chrupavky a šlachy.

4. týden: Látková výměna kosti. Kostní cirkulace.

5. týden: Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky Kineziologie a anatomie páteře.

6. týden: Fyziologie kloubních spojů. Látková výměna kloubní chrupavky. Synoviální tekutina

7. týden: Obecná stavba svalu, kontraktibilita, řízení svalové kontrakce. Tonické a fázické svaly.

8. týden: Fyziologie svalů

9. týden: Svaly trupu.Dýchací svaly. Bránice

10. týden: Morfologie dýchacího systému

11. týden: Fyziologie dýchání

12. týden: Kardiovaskulární systém - stavba

13. týden: Kardiovaskulární systém - funkce

14. týden: Konzultační týden

Osnova cvičení:

Anatomie

1.Stručná historie oboru, morfologie: anatomie,

histologie, embryologie, fyzická antropologie.

Směry a roviny těla. Páteř a spoje na páteři. Kostra hrudníku. Zadání

seminárních prací

2.Kostra pánve a končetin, orientační body na

skeletu. Svaly končetin I

3.Svaly končetin II. Svaly trupu

4.Anatomie trávicí soustavy I + II

5.Anatomie dýchacího systému. Mechanika dýchání, kostra a spoje na hrudníku

dýchací svaly

6.Lebka I + II. Mimické svaly

7.Konzultační a zápočtový týden

Fyziologie

1.Stručná historie oboru. Postavení oboru v systému lékařských věd. Experiment. Experiment na zvířeti - etika, význam. Fyziologie buňky. Zadání seminárních prací.

2.Krev. Stavba krve. Červené krvinky. Krev jako transportní systém. Srážení krve. Klinické aplikace. Krevní skupiny. Imunitní role krve - bílá krevní řada. Klinické aplikace.

3.Fyziologie svalu a svalové kontrakce. Svalová síla. Svalový test - fyziologický základ. Míšní reflexní oblouk, inervace svalu. Základy reflexologie v neurologii.

4.Fyziologie trávícího systému. Štěpení a vstřebávání látek. Transport. Složení potravy. Základy dietetologie. Fyziologie jater, žlučových cest a pankreatu.

5.Fyziologie dýchání I + II

6.Termoregulace. Udržování acidobazické rovnováhy.

7.Konzultační a zápočtový týden

Cíle studia:

Cíle anatomie: Všeobecné cíle výuky - postavení základů pro

vývoj biomedicínského myšlení, přehledné znalosti o

morfologii člověka, které jsou předpokladem pro pochopení

funkčních souvislostí. Získání základních znalostí

systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových

systémů.

Studijní materiály:

[1] Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Grada 2009

[2] Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník, Grada 2007

[3] Mourek, J.: Fyziologie, Grada 2005

[4] Dylevský I.: Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2171606.html