Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy anatomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSZA Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je především ukázat souvislosti jednotlivých anatomických částí a jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že obor biomedicínské inženýrství je velmi interdisciplinární, bude v rámci předmětu využívána i technika, aby byla vidět přímá souvislost získaných poznatků z anatomie (zejména topografické) a fyziologie s výstupy jednotlivých typů techniky. Předmět klade důraz na to, aby seznámil studenta se základy anatomie a s elementárními principy fyziologických pochodů lidského těla. Jedná se o přehled základních údajů nutných pro další studium a vyžadovaných pro složení státní závěrečné zkoušky. Podstata předmětu spočívá v obeznámení studentů s funkční morfologií orgánů a jejich klinickým významem.

Požadavky:

Zápočet

Povinná účast na cvičeních. Toleruje se omluvená nepřítomnost (2x) - vypracování náhradní, seminární práce určí vyučující.

Zkouška:

Ústní zkouška - prokázání znalostí v rozsahu odpřednášené látky.

Osnova přednášek:

1. týden: Základy buněčné fyziologie. Buněčné organely. Proteosyntéza na buněčné úrovni. Buněčný pohyb. Kmenové buňky.

2. týden: Funkční morfologie tkání, obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kostí. Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky. Aplikace morfologie pohybového systému v klinických oborech.

3. týden: Fyziologie pohybového systému. Kloubní mechanika. Propriocepce. Funkční motorické systémy skupiny.

4. týden: Princip stavby GIT a dýchacího systému. Projekce orgánů břišní a hrudní dutiny. Anatomie GIT a RS v klinické aplikaci: žlučové cesty, ileocékální krajina, mechanika dýchání.

5. týden: Principy funkce GIT a funkce dýchacího systému. Fyziologie jater a slinivky břišní. Trávení a vstřebávání. Přenos kyslíku krví. Vitamíny. Racionální strava.

6. týden: Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny - klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení.

7. týden: Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, proncipy ekg. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování.

8. týden: Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) - morfologická struktura a fyziologické aplikace. Dynamika močových cest a močového měchýře. Fyziologické těhotenství a mechanika porodu. Základní embryologické pojmy.

9. týden: Řídící systémy (imunitní, endokrinní a nervový) - obecná morfologie, morfologické základy neurověd (obecná neuroanatomie). Glie.

10. týden: Akční a klidový potenciál. Míšní a hlavový nerv.Reflex, reflexní oblouk. Míšní segment. Přehled míšní reflexologie.

11. týden: Neuroanatomie míchy, mozkového kmene, mozečku, mezimozku. Neurokrinie. Chemické a morfologické dráhy CNS. Fyziologie RF, funkční anatomie mozečku.

12. týden: Morfologie koncového mozku. Korová projekce motoriky, senzitivity, zraku a sluchu. Anatomie emocí a paměti. Neurologické a psychiatrické aplikace morfologických znalostí CNS.

13. týden: Oko - stavba a funkce.

14. týden: Ucho a statokinetické ústrojí - stavba a funkce.

Osnova cvičení:

1.Základy buněčné fyziologie. Buněčné organely. Proteosyntéza na buněčné úrovni. Buněčný pohyb. Kmenové buňky.

2.Funkční morfologie tkání, obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kostí. Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky. Aplikace morfologie pohybového systému v klinických oborech.

3.Fyziologie pohybového systému. Kloubní mechanika. Propriocepce. Funkční motorické systémy skupiny.

4.Princip stavby GIT a dýchacího systému. Projekce orgánů břišní a hrudní dutiny. Anatomie GIT a RS v klinické aplikaci: žlučové cesty, ileocékální krajina, mechanika dýchání. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Objem a kapacita plic

5.Principy funkce GIT a funkce dýchacího systému. Fyziologie jater a slinivky břišní. Trávení a vstřebávání. Přenos kyslíku krví. Vitamíny. Racionální strava.

6.Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny - klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení.

7. Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, principy EKG. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Tepová frekvence a tělesná námaha; Krevní tlak a tělesná námaha; Analýza srdce pomocí EKG

8. Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) - morfologická struktura a fyziologické aplikace. Dynamika močových cest a močového měchýře. Fyziologické těhotenství a mechanika porodu. Základní embryologické pojmy.

9. Řídící systémy (imunitní, endokrinní a nervový) - obecná morfologie, morfologické základy neurověd (obecná neuroanatomie). Glie.

10. Akční a klidový potenciál. Míšní a hlavový nerv.Reflex, reflexní oblouk. Míšní segment. Přehled míšní reflexologie. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Síla sevření a svalová únava; Neuromuskulární reflexy

11. Neuroanatomie míchy, mozkového kmene, mozečku, mezimozku. Neurokrinie. Chemické a morfologické dráhy CNS. Fyziologie RF, funkční anatomie mozečku.

12. Morfologie koncového mozku. Korová projekce motoriky, senzitivity, zraku a sluchu. Anatomie emocí a paměti. Neurologické a psychiatrické aplikace morfologických znalostí CNS.

13. Oko - stavba a funkce.

14. Ucho a statokinetické ústrojí - stavba a funkce.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

[1]Dylevský, I.: Základy anatomie. Triton, 2006. ISBN 80-7254-886-7.

[2]Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka. Grada,2007. ISBN 978-80-247-1870-5.

[3]Langmeier, M., a kol.: Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2526-0.

[4]Drim, M., Druga, R.: Základy anatomie 1-Obecná anatomie a pohybový systém, Galén karolinum 2006, ISBN ISBN 8024603071.Trojan, S.: Lékařská fyziologie. Praha Grada 2008. ISBN 8024705125

[5]Mourek, J. Fyziologie-Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha Grada 2005. ISBN 80-247-1190-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2153406.html