Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Vybrané kapitoly z matematiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSVKM KZ 2 1+1 česky
Přednášející:
Vladimír Rogalewicz (gar.)
Cvičící:
Hana Schaabová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Vybraná témata matematiky potřebná pro ekonomické předměty.

Požadavky:

Znalost základů matematiky v rozsahu základního kurzu (kalkulus, maticový počet, systémy lineárních rovnic).

Osnova přednášek:

1. Úrokování a diskontování

Jednoduché úrokování, diskont, složený úrok, smíšené úročení, spojité úročení

2. Časová hodnota peněz

Současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, současná a koncová hodnota důchodu, umořování dluhu, výpočet RPSN

3. Matematické řešení optimalizačního problému I

Lokální extrémy funkcí jedné proměnné, řešení pomocí derivací. Lokální extrémy funkcí dvou proměnných.

4. Matematické řešení optimalizačního problému II

Funkce tří a více proměnných. Hledání vázaného extrému, Lagrangeův multiplikátor.

5. Regresní analýza - lineární regrese

Bodový a intervalový odhad regresních koeficientů, pás spolehlivosti.

6. Regresní analýza - nelineární regrese

Obecná regresní funkce. Linearizace. Koeficient korelace, koeficient determinance. Interpretace. Predikční hodnota regresní funkce.

7. Úvod do diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice jako dynamický model. Řešení jednoduchých diferenciálních rovnic.

Osnova cvičení:

1. Úrokování a diskontování

Jednoduché úrokování, diskont, složený úrok, smíšené úročení, spojité úročení

2. Časová hodnota peněz

Současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, současná a koncová hodnota důchodu, umořování dluhu, výpočet RPSN

3. Matematické řešení optimalizačního problému I

Lokální extrémy funkcí jedné proměnné, řešení pomocí derivací. Lokální extrémy funkcí dvou proměnných.

4. Matematické řešení optimalizačního problému II

Funkce tří a více proměnných. Hledání vázaného extrému, Lagrangeův multiplikátor.

5. Regresní analýza - lineární regrese

Bodový a intervalový odhad regresních koeficientů, pás spolehlivosti.

6. Regresní analýza - nelineární regrese

Obecná regresní funkce. Linearizace. Koeficient korelace, koeficient determinance. Interpretace. Predikční hodnota regresní funkce.

7. Úvod do diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice jako dynamický model. Řešení jednoduchých diferenciálních rovnic.

Cíle studia:

Zvládnout výpočet několika matematických úloh, které se v ekonomii často vyskytují.

Studijní materiály:

1. Alpha C. Chiang: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3rd ed., McGraw-Hill Book Company, 1984

2. Leonard Gillman, Robert H. McDowell. Calculus, W W Norton & Co Inc (Np) (1978)

3. Christopher Chatfield: Statistics for Technology, 3rd ed., Chapman & Hall, 1983

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2152906.html