Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSTVZ KZ 4 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura. Rozvody médií ( inženýrských sítí - elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví - specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení. Zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

Absolutní podmínka: docházka min. 65% na cvičeních, zvládnutí jednoho testu nad 60% úspěšnosti.

Hodnocení: Vypracování jednoduché studie proveditelnosti jednoho projektu a veřejná obhajoba (náročnost je váhově odlišena) a její obhajoba (50%), zodpovězení dvou otázek při ústním pohovoru (50%).

Celkové hodnocení dle klasifikační stupnice ČVUT A-F (viz SZŘ ČVUT).

Osnova přednášek:

1.Stavby ve zdravotnictví - pavilónový typ, monobloky. Podpůrné prostory. Hygienické požadavky. Transport materiálu. Význam techniků). Ing.J. Petráček

2.Projektové řízení, logistika myšlení, komunikace se zdravotnickým personálem, studie proveditelnosti, zdůvodňování technického řešení. Ing. J. Petráček

3.JIP, ARO, filtry, hygiena, vzduchotechnika. Ing. J.Petráček

4.Operační sály, zákrokové sály. Ing. J. Petráček

5.Zobrazovací technika. Ing. J. Petráček

6.Struktura oddělení dospělých. Struktura oddělení dětí. Pomocné prostory. Ing. J. Petráček

7.Inženýrské sítě ve zdravotnictví. Ing. I. Juřičková

8.ZT s měřicí funkcí, laboratoře. Ing. J. Petráček

9.Členění projektu, logistika zásobování. Ing. J. Petráček

10.Výkaz výměr, ocenění projektu. Ing. J. Petráček

11.ZT, optimalizace vybavení provozu a údržba. Ing. J. Petráček

12.ZT, podmínky provozu. Ing. J. Petráček

13.Sterilizace, rozvody páry, plynů. Druhy napájení. Ing. J. Petráček

14. Osobnost vedoucího projektu, předvedení schopností pro obhajobu studie proveditelnosti. Ing. J. Petráček

Osnova cvičení:

1.Vytvoření projektového týmu, péče o členy týmu, komunikace, krize Ing. I. Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

2.Návrh oddělení dospělých - chirurgie, členění, cena, zadání studie proveditelnosti. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V.Filipcová SIPZ21

3.Návrh JIP 10 lůžek ARO. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

4.Návrh filtru na JIP, návrh transportu materiálu. Ing.I. Juřičková SIPZ 22,SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

5.Návrh zákrokového sálu, vzduchotechnika. Ing. J. Petráček SIPZ22, SIPZ23, Ing. V.Filipcová SIPZ21

6.Dispozice zobrazovací techniky, napájení. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

7.Návrh orientačního systému a IT, rizika při realizaci při dispozičním řešení (dveře, vypínače, zásuvky, průchodnost lůžek, rušení atd.) Ing.I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

8.Projekt zdrojového mostu na ARO, sítě. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21,

9.Projekt elektrosítě na oddělení, konzultace k práci, technická zpráva. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V.Filipcová SIPZ21

10.Součásti projektu, návrh zásobování. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

11.Cvičení není, je velikonoční pondělí

12.Návrh způsobu sterilizace na sálech, optimalizace provozu. Technická dokumentace na oddělení a na oddělení OZT, kontrola přístrojů. Ing. I.Juřičková SIPZ22,SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

13.Ukázky chyb při realizacích, jak se zachovat při zjištění stavu, který není v souladu s legislativou nebo naší představou. Obhajoby studií proveditelnosti. Ing. I.Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

14. Obhajoby studií proveditelnost Ing. I. Juřičková SIPZ22, SIPZ23, Ing. V. Filipcová SIPZ21

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Marková, J., Vyoralová, Z.: Technická zařízení budov 40. Umělé osvětlení, elektrorozvody, 5. vydání 2005 ČVUT.

[2] Fořtl, K.: Občanské stavby - stavby zdravotnické, 2. vydání 2003 ČVUT.

[3] Kopčaj, A.: Spirálový management, 2007, Alfa Publishing

[4] Standardy MZ ČR, http://www.mzcr.cz , online, [cit 10-10-2005].

[5]České technické normy, http://www.csni.cz , online, [cit 10-10-2005].

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2152406.html