Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Seminář k diplomové práci 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSSDP2 Z 2 0+1 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Seminář k diplomové práci 1 (17KMSSDP1)
Korekvizita:
Diplomová práce 2 (17KMSDP2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečné práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho znalosti z předcházejících fází studia.

Požadavky:

Podmínky k zápočtu:

1. Účast na 80 % seminářů

2. Splnění požadavků 1. prezentace

Splnění požadavků 1. prezentace

a) Ti co mají předmět 17PMSSDP1 v ZS 2016/2017:

- Prezentace bude obsahovat: průběžné výsledky, plnění postupu práce, stav DP, plán na dokončení DP, problémy spojené s DP (pokud jsou).

- Student musí získat min 10 bodů z 20.

b) Ti co mají předmět 17PMSSDP1 v předcházejícíh letech:

- Prezentace bude obsahovat: současný stav problematiky, průběžné výsledky, plnění postupu práce, stav DP, plán na dokončení DP, problémy spojené s DP (pokud jsou).

- Studenti zároveň odevzdají do konce března současný stav problematiky, který bude ohodnocen splněno/nesplněno.

- Student musí získat min 10 bodů z 20.

3. Splnění požadavků 2. prezentace

- Prezentace bude obsahovat: výsledky a diskuze k výsledkům a možný další rozvoj práce

- Student musí získat min 10 bodů z 20.

4. Zpracované 2 konkrétní kapitoly do DP: Výsledky a diskuze.

- Počet stran neomezen.

- Práce bude odevzdána na semináři nejpozději do data dohodnutého na prvním semináři.

- Student musí získat min 20 bodů ze 40.

5. Odevzdání dvou posudků na práce kolegů.

- Student může získat max. 5 bodů z každého posudku.

6. Celkem musí student získat min 45 bodů z 90 k udělení zápočtu.

Osnova přednášek:

Seminář je koncipován prezentačně, jeho náplní jsou prezentace studentů a prezentace oponentských posudků.

Detailní harmonogram pro daný rok je k dispozici níže.

Osnova cvičení:

Seminář je koncipován prezentačně, jeho náplní jsou prezentace studentů a prezentace oponentských posudků.

Detailní harmonogram pro daný rok je k dispozici níže.

Cíle studia:

Hlavním cílem semináře je zajistit systematickou podporu při práci na zpracování a prezentaci výsledků, závěru a diskuze v rámci práce na DP studenta. V druhé polovině seminářů je za aktivní účasti vedoucích diplomových prací student připravován na obhajobu DP formou prezentace.

Studijní materiály:

Práce s odbornými publikacemi: dialog.cvut.cz

Jak psát vysokoškolské diplomové práce: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

Jak citovat: http://knihovna.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/70f00a2409c73aad9cec6856072c74c5cfa1ed8e.pdf

[1] SGALL, P.; PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum 2005.

[2] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997.

[3] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha, Grada 2003

[4] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2007, ISBN 80-86429-40-7.

[5] KOEGEL, T., J.: Špičková prezentace; Computer Press; ISBN: 978-80-251-2008-8

[6] HIEROLD E.: Rétorika a prezentace, 7.aktualizované vydání; Grada; ISBN: 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2151306.html