Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář k diplomové práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSSDP1 Z 2 1C
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ročníkový projekt (17AMSOS)
Korekvizita:
Diplomová práce I (17AMSDP1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Na začátku semestru by si měli studenti připravovat výsledky svých DP a dotazy pro vyučujícího, které budou na cvičení společně diskutovány. Dalším korkem je analýza případových studií, tj. diskuse nad probíhajícími či již obhájenými diplomovými pracemi z hlediska silných i slabých stránek.

Dále v semestru by měl student prokázat orientaci v problematice zvoleného tématu pomocí minimálně 2 prezentací před kolektivem. Prezentace by měli být vytvořeny z dosavadních výsledků a průběhu diplomové práce. Vystoupení by mělo jasně prezentovat zvládnutí metodiky samostatné vědecké či vývojové práce.

Požadavky:

Dílčí požadavky:

Student je povinen plnit úkoly, které mu zadá vedoucí diplomové práce. Student je povinen průběžně informovat svého vedoucího práce o postupu řešení diplomové práce

Podmínky zápočtu:

Zápočet se udílí za účast na seminářích a za vystoupení na semináři (každý student by měl vystoupit alespoň 2x). Odevzdání podkladů k diplomové práci ve formálně přijatelné kvalitě a v daném termínu.

Požadavky ke zkoušce:

Není.

Osnova přednášek:

Není předepsaná.

Osnova cvičení:

Není předepsaná, je individuálně nastavená vedoucím diplomové práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] SGALL, P.; PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum 2005.

[2] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997.

[3] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha, Grada 2003

[4] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2007, ISBN 80-86429-40-7.

[5] KOEGEL, T., J.: Špičková prezentace; Computer Press; ISBN: 978-80-251-2008-8

[6] HIEROLD E.: Rétorika a prezentace, 7.aktualizované vydání; Grada; ISBN: 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2151206.html