Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Řízení kvality ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSRKZ KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kvalita. Management kvality. Příslušné standardy. Kvalita systémů a procesů ve zdravotnictví. Zdokonalování a zefektivnění procesů. Euromodel TQM. Kvalita managementu ve zdravotnictví. Řízení a realizace procesů ve zdravotnických zařízeních, mapování procesů a subprocesů. Projektování integrace managementu zdravotnických zařízení. Možnosti využití TQM uvnitř zdravotnických zařízení. Příslušný HW a SW.

Požadavky:

Účast na cvičeních:

Za každé cvičení 1 bod

13 bodů

Prezentace aplikace zadané metody:

0 až 7 bodů

7 bodů

Průběžný test:

0 až 30 bodů

25 bodů

Absolvování závěrečného testu:

0 až 50 bodů

40 bodů

Zpracování seminární práce:

0 až 20 bodů

15 bodů

Celkem - maximum:

100 bodů

Osnova přednášek:

1.Odlišnosti v chápání kvality: Definice kvality. Zkoumání kvality na určitém množství entit, na ohraničeném a neohraničeném souboru entit. (4hodiny) [1] - str. 5 - 18.

2.Modely a modelování kvality zdravotnických služeb: Systémové chápání komponent zdravotnických služeb a vazeb mezi komponentami a okolím. Analyzování daného modelu, simulace a explicitní získání znalostí, které jsou v něm obsažené. (4hodiny) [1] - str. 19 - 35.

3.Indikátory a faktory kvality zdravotnických služeb: Indikátory kvality výsledků procesů a podprocesů zdravotnických služeb. Významné faktory kvality výsledků jednotlivých procesů a podprocesů. Analýza vlivu významných faktorů procesů a podprocesů na jednotlivé indikátory kvality a jejich výsledky. (4hodiny) [1] - str. 36 - 45.

4.Modelování řízení kvality zdravotnických služeb: Procesy a činnosti řízení kvality zdravotnických služeb. (4hodiny) [1] - str. 46 - 68.

5.Organizování a vedení zdravotnických služeb: Management kvality zdravotnických služeb. Totální management kvality. (4hodiny) [1] - str. 69 - 89.

6.Systémy managementu kvality v zdravotnických organizacích: Systémový přístup a metody 5S. Systém managementu kvality podle ISO/IWA 9001:2000 a tvorba příručky kvality. Totální management kvality, EFQM model excelentnosti a metoda 6 sigma. (4hodiny) [1] - str. 91 - 108.

7.Zlepšování kvality služeb zdravotnické organizace: Určování cílů zlepšování kvality zdravotnických služeb. Realizování zlepšování kvality, výkonnosti a ekonomické efektivnosti zdravotnických služeb. Konzultace, vyhodnocení písemného test, zapsání klasifikovaného zápočtu. (4hodiny) [1] - str. 109 - 127.

Osnova cvičení:

Seminář č. 1 Sedm starých nástrojů managementu kvality - praktické aplikace na modelové příklady.

Seminář č. 2 Sedm starých nástrojů managementu kvality - praktické aplikace na modelové příklady.

Seminář č. 3 Sedm starých nástrojů managementu kvality - praktické aplikace na modelové příklady.

Seminář č. 4 Sedm nových nástrojů managementu kvality - praktické aplikace na modelové příklady.

Seminář č. 5 Sedm nových nástrojů managementu kvality - praktické aplikace na modelové příklady.

Seminář č. 6 Sedm nových nástrojů managementu kvality - praktické aplikace na modelové příklady.

Seminář č. 7 Metoda 5S - praktická aplikace.

Seminář č. 8 Metoda Kanzei vs. reinženýring (Business proces management).

Seminář č. 9 Modelování kvality zdravotnického produktu - praktické příklady.

Seminář č. 10 Příklady sestavování matic indikátorů kvality.

Seminář č. 11 Škálování indikátorů a faktorů kvality zdravotnických služeb - praktické příklady.

Seminář č. 12 EFQM model Excelence - praktická aplikace.

Seminář č. 13 EFQM model Excelence - praktická aplikace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.ZGODAVOVÁ, K.: Kvalita zdravotnických služeb, e-učebnice. 2008.

2.NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, NT. Publishing, Praha, ISBN 80-7261-110-0, 2004

3.ISO/IWA 1:2001(E) Quality Management Systems - Guidelines for Process Improvements in Healthcare Service Organizations, ICS 03.120.10 resp. ISO/IWA 1:2001 Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací, ČNI Praha, 2004

4.ŠEBESTOVÁ, M.: Jakost v souladu s ISO 9000 pro zdravotnické služby. Metodický materiál CQS. Praha 2000. http://www.cqs.cz

5.ŠEBESTOVÁ, M.: Význam standardů pro zdravotnictví a společnost. 5. parlamentní zdravotnický, seminář. „Potřebuje české zdravotnictví certifikace“. Praha, leden 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2150806.html