Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Náklady, kalkulace, ceny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSNKC KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu Náklady, kalkulace a ceny se studenti seznámí se základními ekonomickými pojmy na které navazuje problematika nákladů, jejich členění a způsobů stanovení. Náklady jsou rozebírány podrobněji jak z pohledu podnikové praxe, tak z pohledu ekonomických teorií. Průběžně se studenti věnují aplikaci teoretických poznatků a řeší praktické příklady. Závěrem jsou probrány základní možnosti jak snižovat náklady. Nedílnou součástí bude praktické procvičování dané problematiky pomocí příkladů, grafů a vše je řešeno v návaznosti na hospodářskou praxi.

Požadavky:

Zápočet - povinná docházka na cvičení 75 % (tj. 10 cvičení),napsat zápočtový test min. na 60 bodů (ze 100). V případě nesplnění docházky budou zadány příklady.

Zápočtový test - pouze příklady (odpovídají příkladům probraným na cvičeních).

Zkouška - podmínkou je mít splněný zápočtový test, následně napsat zkouškový test min. na 59 bodů (ze 100) - klasifikace je dána klas. stupnicí ECTS. Okruhy ke zkoušce - odpovídají jednotlivým tématům přednášek.

Osnova přednášek:

1. Základní ekonomické pojmy.

2. Dlouhodobý majetek (DM), pořizování, financování, oceňování.

3. Odpisy. Výrobní kapacita. Péče o DM. Ukazatele využití DM.

4. Oběžný majetek (OM). Koloběh OM. Plánování a normování mater. zásob, bilance materiálu. Stanovení optimální dodávky a počtu dodávek. Normování zásob. Výběr vhodného dodavatele.

5. Hospodaření s pracovníky. Odměňování zaměstnanců.

6. Pracovní poměr. Mzdové náklady.

7. Náklady - pojem, členění. Normy - pojem, členění.

8. Kalkulace nákupní, prodejní a výrobní. Kalkulační vzorec. Kalkulační metody.

9. Ceny - pojem, členění. Cenová liberalizace. Metody cenové tvorby. Funkce cen.

10. Efektivnost DM, OM. Produktivita práce, rentabilita.

11. Finanční hospodaření podniku, hospodářský výsledek. Účetní a daňový zisk.

12. Úroky, způsoby výpočtu.

13. Daně.

Osnova cvičení:

1. Základní ekonomické pojmy.

2. Založení a fungování podniku (obecně,

ve zdravotnictví)

3. Dlouhodobý majetek (DM), pořizování, financování, oceňování.

4. Odpisy. Výrobní kapacita. Péče o DM. Ukazatele využití DM.

5. Oběžný majetek (OM). Koloběh OM. Stanovení optimální dodávky a počtu dodávek. Normování zásob.

Odměňování zaměstnanců.

6. Mzdové výpočty.

7. Náklady - pojem, členění. Normy - pojem, členění.

8. Kalkulace nákupní, prodejní a výrobní. Kalkulační vzorec. Kalkulační metody.

9. Ceny - pojem, členění. Cenová liberalizace. Metody cenové tvorby. Funkce cen.

10. Efektivnost DM, OM. Produktivita práce, rentabilita.

11. Finanční hospodaření podniku, hospodářský výsledek. Účetní a daňový zisk.

12. Úroky, způsoby výpočtu.

13. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing 2003

[2] Dyntarová: Náklady, kalkulace, ceny

[3] Zákoník práce v aktuálním znění

[4] Daňové zákony 2009

[5] Dvořák, P., Radová, J.: Finanční matematika pro každého, Grada 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149406.html