Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metody průmyslového inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSMPI KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zařazen ke zvýšení znalostí o možnostech řízení procesů pomocí metod průmyslového inženýrství (PI) a metodologie na podporu inovací. Předmět má tři části:

Štíhlá administrativa: plýtvání v administrativě; principy štíhlé administrativy; uplatnění nástrojů průmyslového inženýrství v administrativě; Visual Office Kaizen; Process Office Kaizen

Štíhlá nemocnice: koncept štíhlé nemocnice; metriky štíhlé nemocnice; filozofie Six Sigma; plýtvání a Value Index time; nástroje pro osvojení principů štíhlé nemocnice; audit systému;

Štíhlý tok v nemocnici: uplatnění principů Value Stream Mapping; pojem hodnota a hodnotový tok; informační versus a materiálový tok; Mapa současného stavu a jeho metriky; kroky k budování budoucího toku; zákaznický tok - kontinuální a sekvenční toky; Kaizen plán a jeho realizace.

Předmět bude demonstrován prostřednictvím případových studií.

Požadavky:

Dílčí požadavky:Aktivní účast na cvičeních. Realizace referátů formou prezentace a odevzdáním dokumentu. V práci se očekává zapracovat vlastní názory podložené teorií. Práce by měla být v rozsahu 7-10 stran A4.

Podmínky klasifikovaného zápočtu: Povinná účast na cvičení. Realizace všech úloh referátů a prací.

Požadavky ke zkoušce: Není

Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

<li>1. a 2. Štíhlá administrativa</li>

<li>a.plýtvání v administrativě</li>

<li>b.principy štíhlé administrativy</li>

<li>c.uplatnění nástrojů průmyslového inženýrství v administrativě</li>

<li>i.Visual Office Kaizen</li>

<li>ii.Process Office Kaizen</li>

<li>3. a 4. Štíhlá nemocnice</li>

<li>a.koncept štíhlé nemocnice</li>

<li>b.metriky štíhlé nemocnice</li>

<li>c.filozofie Six Sigma</li>

<li>d.plýtvání a Value Index time</li>

<li>e.nástroje pro osvojení principů štíhlé nemocnice</li>

<li>f.audit systému</li>

<li>5. a 6. Štíhlý tok v nemocnici</li>

<li>a.uplatnění principů Value Stream Mapping</li>

<li>b.pojem hodnota a hodnotový tok</li>

<li>c.informační versus a materiálový tok</li>

<li>d.mapa současného stavu a jeho metriky</li>

<li>e.kroky k budování budoucího toku</li>

<li>f.zákaznický tok - kontinuální a sekvenční toky</li>

<li>g.Kaizen plán a jeho realizace.</li>

Osnova cvičení:

Při kontaktní výuce budou manažerské hry na téma:<br><br>

<ol>1.5S:<br>

-je označení pro 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé, přehledné a čisté výroby. Původ hesel je v Japonsku.<br>

-Seiri - Vytřídit - Projít pracoviště a vytřídit nepotřebné položky <br>

-Seiton - Uspořádat / Označit - Položky, které zůstávají přehledně a logicky uspořádat, popřípadě označit (např. montážní klíče velikostí...)<br>

-Seiso - Uklidit <br>

-Seiketsu - Standardize - Standardizovat<br>

-Shituke - Systematize - Systematizovat <br>

<br><br>

<ol>2.VSM:<br>

-Zmapování hodnotového toku - obsahuje všechny kroky materiálového a informačního toku produktu na cestě od objednávky až k dodání zákazníkovi. viz. Mapa současného stavu, mapa budoucího stavu. Je zásadní analýzou štíhlé transformace, která odhalí procesní kroky, které přinášejí hodnotu pro zákazníka. Ty, které nepřinášejí se pak odstraňují aplikací různých metod štíhlé tranformace. <br>

<br><br>

<ol>3.Kaizen:<br>

-jeden ze systémů trvalého zlepšování procesů založený na každodenním zlepšování malými kroky. Základní filosofií je výrok že „Nic není tak dobré, aby to nemohlo být ještě lepší.“<br>

<ol><br>

4.Kamban:<br>

-japonský výraz pro objednávku, kterou si následný proces (operace) objednává potřebný počet dílů od procesu předřazeného. Dnes pod tímto označením rozumíme systém dílenského plánování založeného na tahu (předřazený proces vyrábí pouze to, co objedná proces následný). Široce použitelná jednoduchá samoregulační logistická metoda pro řízení hmotných toků. Zvyšuje spolehlivost výrobního systému a omezuje zbytečné zásoby<br>

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] HEŘMAN, J. a kol.: Průmyslové inovace. Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1445-1.

[2] ŘEPA, V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Grada Praha 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2148806.html