Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSIKR KZ 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s postupy a metodami jak získávat a zpracovávat informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů v České republice a zahraničí.

Požadavky:

Výuka předmětu není striktně rozdělena na přednášky a cvičení, většina témat se probírá v blocích. Z toho důvodu je povinná účast studentů jak na přednáškách tak na cvičeních. Povoleny jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru.

Předmět je ukončený klasifikovaným zápočtem. Hodnocení bude na základě:

1. testu v průběhu semestru, který studenti vypracují a odevzdají v domluvené formě;

2. testu na konci semestru, který studenti budou psát na posledním cvičení.

Osnova přednášek:

Úvod k zdravotnickým informačním zdrojům

Přístupy k vyhledávaní informaci

Úvod k databázím, číselníkům, klasifikátorům

České číselníky v zdravotnictví

České statistické informační zdroje

Eurostat, OECD, WHO

Veřejné zakázky

Informační zdroje ÚZIS

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnické registry CR: struktura a údaje

Odborné klinické registry CR: struktura a údaje

Nomenklatura zdravotnických prostředků

Databázi zdravotnických prostředků

Shrnutí a současné trendy

Osnova cvičení:

Úvodní cvičení

Bibliografické informační zdroje

Základní způsoby vyhledávaní informace

Vyhledávaní v Pubmed

Vyhledávání přes bránu EIZ

Vyhledávání v ostatních informačních zdrojích

České zdravotnické číselníky

Databáze Českého Statistického Úřadu

Statistické databázi Eurostat, OECD, WHO

Informační zdroje ÚZISu

Veřejné zakázky

Zdravotnické registry

Zdroje o zdravotnických prostředcích

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s s postupy a metodami jak získávat a zpracovávat informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů v České republice a zahraničí.

Studijní materiály:

1. PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 9788085860221.

2. ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 162 s. ISBN 8024606097.

3. FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. 1. Praha: Centrum NAKLIV, KISK FF MU, 2012 [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/elektronicke-informacni-zdroje.pdf

4. PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací I: Umění či věda? Národní knihovna: Knihovnická revue. 2002, 12(1), 18-25. ISSN 1214-0678.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2147406.html