Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diplomová práce I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSDP1 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Náplní předmětu bude samostatná práce studenta ve 4. semestru studia na téma související s řešením vědeckých projektů na FBMI ČVUT a též v souvislosti s řešením projektů na spolupracujících pracovištích zdravotnických zařízení a spolupracujících firem. V rámci řešení diplomové práce student využije mnoho poznatků z předchozích předmětů. Diplomová práce je završením projektově orientované výuky.

Požadavky:

Dílčí požadavky:

Student je povinen plnit úkoly, které mu zadá vedoucí diplomové práce. Student je povinen průběžně informovat svého vedoucího práce o postupu řešení diplomové práce

Podmínky zápočtu:

Závěrečná práce studentů FBMI ČVUT prokazuje samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho schopnosti integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Student je povinen plnit úkoly, které mu zadá vedoucí diplomové práce. Student je povinen průběžně informovat svého vedoucího práce o postupu řešení diplomové práce. Student má prokázat schopnost vyhledat informace pomocí informačních technologií (vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech, ), mněl by prokázat tvůrčí schopnost uplatnit metody sociologického a psychologického výzkumu, sestavení struktury diplomové práce a její obhajoba.

Odevzdání diplomové práce ve formálně přijatelné kvalitě a v daném termínu.

Požadavky ke zkoušce:

Není

Osnova přednášek:

Není předepsaná

Osnova cvičení:

Není předepsaná, je individuálně nastavená vedoucím diplomové práce

Konzultace, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum 2005,

[2] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2005,

[3] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004

[4] ŠIFNER, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004

[5] LIŠKA, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004

[6] LIŠKA, V.: Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek. 2005 ISBN 80-86579-17-4.

[7] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2146506.html