Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomické analýzy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSCIA KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Martina Caithamlová, Vojtěch Kamenský
Cvičící:
Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Jana Chocholatá, Barbora Klíčová, Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Hodnocení zdravotnických technologií. Student se v průběhu semestru seznámí detailně s konkrétními typy analýz (analýza nákladové efektivity, analýza nákladů a přínosů, analýza nákladů a užitku), dále se naučí pracovat s programem TreeAge a vytvářet meta-analýzy a Markovovy modely. Student si dále rozšíří znalosti v oblasti multikriteriálního rozhodování.

Požadavky:

Splnění samostatné práce min. na 15 bodů z 30.

Splnění 2 testů, každý min. na 10 bodů (z každého max. 20).

Samostatná práce bude probíhat na hodinách v první čtvrtině semestru. Práce budou zadány na první hodině.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky. Typy ekonomických analýz pro hodnocení zdravotnické techniky.

2. Analýza stávajících studií.

3. Hodnocení QALY. Analýza nákladů a užitku.

4. Multikriteriální rozhodování - CDA, TOPSIS.

5. Multikriteriální rozhodování - AHP.

6. Analýza nákladů a přínosů (CBA).

7. Analýza nákladů a efektu (CEA).

8. Rozhodovací proces v HTA.

9. Modelování. Decision Tree.

10. Modelování. Markovovy modely.

11. Modelování. Modelování technických parametrů.

12. SROI a analýzy z oblasti farmakologie.

13. Opakování ke zkoušce.

Osnova cvičení:

1. Zadání samostatné práce na cvičeních. Práce s jednotlivými analýzami. Rozdíly mezi daty a studiemi.

2. Analýza stávajících studií na konkrétních případech.

3. Dotazníky. EuroQol. SF 36 a jejich zpracování. CUA.

4. Vyhodnocení samostatné práce. Multikriteriální rozhodování - CDA, TOPSIS - výpočty.

5. Výuka odpadá. Státní svátek.

6. Multikriteriální rozhodování - AHP - výpočty.

7. TEST - multikriteriální rozhodování. Analýza nákladů a přínosů (CBA) - konkrétní příklad.

8. Analýza nákladů a efektu (CEA) - konkrétní příklad..

9. Rozhodovací proces v HTA. Práce v programu TreeAge.

10. TEST - nákladová analýza. Modelování. Decision Tree. Práce v programu TreeAge.

11. Modelování. Markovovy modely. Práce v programu TreeAge.

12. Modelování. Modelování technických parametrů. Práce v programu TreeAge.

13. TEST - TreeAge. SROI a analýzy z oblasti farmakologie - aplikace v praxi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti nákladových analýz. Student by po absolvování tohoto předmětu měl být schopen sám provádět jednoduché nákladové analýzy. Měl by umět základy modelování v programu TreeAge. Dále by měl umět pracovat s daty ze studií zabývajícími hodnocením zdravotnických technologií.

Studijní materiály:

[1] Hunink, M.G.M., Weinstein, M.C.: DecisionMaking in Health and Medicine, Cambridge University Press, 2014, ISBN: 978-1-107-69047-9.

[2] Edlin, R., McCabe, C.: Cost Effectiveness Modelling for Health Technology Assessment, Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-15743-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2146006.html