Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

District Heating

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162067 KZ 3 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Centralizované zásobování teplem se zdroji tepla ve výtopenském a teplárenském režimu. Zdroje tepla. Tepelné sítě. Předávací stanice.

Požadavky:

předměty Technika prostředí

Osnova přednášek:

Klimatické údaje. Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Druhy tepelných sítí. Návrh průtoků a světlosti potrubí sítě. Hydraulický výpočet tepelné sítě. Tepelné ztráty rozvodu. Hospodárná tloušťka izolace. Pevnostní výpočty tepelných sítí. Teplotní dilatace a jejich kompenzace. Druhy předávacích stanic a jejich prvky. Tepelné oběhy (Carnot, Rankin-Clausius). Zdroje tepla pro výtopny a teplárny.

Osnova cvičení:

Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Potřeba tepla. Hydraulické výpočty. Tepelné ztráty. Hospodárná tloušťka izolace. Namáhání, dilatace, kompenzace. Tepelné oběhy. Výměníky tepla. Předávací stanice.

Cíle studia:

Studenti získají praktické zkušenosti s projektováním tepelných sítí a zdrojů pro soustavy centralizovaného zásobování teplem.

Studijní materiály:

Brož, K. Zásobování teplem, ČVUT 2001.

Cikhart, J. a kol.: Soustavy CZT. SNTL Praha, 1989.

Vlach, J. a kol.: Teplárenství a tepelné sítě, SNTL Praha 1987.

Poznámka:
Další informace:
není
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2116806.html