Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Plánování a hry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A4M36PAH Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Klasické plánovací metody (linární a nelineární), metody grafového plánování, metody kategorie SAT. Metody dvou (a více) hráčových her. Metody prohledávání herních stromů (jako např. minimax a alfa-beta prořezáváaní)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4M36PAH

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M36PAH

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Definice, reprezentace a slozitost plánovacího problému

2. Lineární plánování, algoritmus TOPLAN,

3. Nelineární plánování, řešeni ohrození kauzálních linek

4. Grafově orientované plánování

5. Plánování pomocí SAT

6. Uvod do dvouhráčových her

7. Minimax, prořezávání alfa-beta

8. Pokročílé algoritmy prohledávání herních stromů

9. Hierarchické HTN plánování

10. Heuristické plánování

11. Contingency planning, temporální plánování

12. Plánování a pravděpodobnost

13. Plánování v herních algoritmech

Osnova cvičení:

1. Řešení plánovacích úloh

2. Zadání semestrální práce: vývoj obecného plánovače

3. - 5. Laboratorní řešení semestrální práce

6. Seminární cvičení herních algortimů

7. Zadání semestrální práce: vývoj herního algoritmu

8. - 12. Laboratorní řešení semestrální práce

13. Soutěž výsledů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Nau, D., Ghallab, M., and Traverso, P. 2004 Automated Planning: Theory

and Practice. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Russell, S. J. and Norvig, P. 2003 Artificial Intelligence: a Modern

Approach. 2. Pearson Education.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2093306.html