Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Filtration

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162073 KZ 3 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Teoretické základy filtrace částic ve vláknité vrstvě, třídění a použití filtrů atmosférického vzduchu pro běžné větrání a vysoce účinnou filtraci . Filtry průmyslové - provedení, filtrační materiály, použití.

Požadavky:

Znalost témat: Proudové pole v okolí vlákna. Jednotlivé odlučovací principy a účinnost izolovaného vlákna a vláknité vrstvy. Tlaková ztráta filtrační vláknité vrstvy a celého filtru.Třídění a použití filtrů ve vzduchotechnice. Vysoce účinné filtry a čisté prostory. Průmyslová filtrace - funkce a provedení filtrů, volba materiálu a dimenzování filtru.

Osnova přednášek:

Filtrace průmyslová a filtrace atmosférického vzduchu - rozdíly a společné znaky. Vláknitá vrstva. Účinnost izolovaného vlákna a účinnost vrstvy. Proudové pole v okolí vlákna. Odlučovací principy. Tlaková ztráta filtrační vláknité vrstvy a filtru. Kinetika filtrace. Třídění a použití filtrů pro běžné větrání. Čisté prostory - definice, normalizace, třídění, provedení. Vysoce účinná filtrace - třídění a použití filtrů. Filtry průmyslové, filtrační materiály, vlastnosti, použití.

Osnova cvičení:

Výpočet rychlostí v okolí vlákna. Porovnání modelových proudových polí. Výpočet jednotlivých odlučovacích principů na izolovaném vlákně. Výsledná frakční odlučivost izolovaného vlákna a filtrační vrstvy. Korekce na nerovnoměrné rozdělení vláken. Tlaková ztráta čisté vláknité vrstvy. Změna tlakové ztráty filtru se zanášením.

Cíle studia:

Získání základních znalostí a dovedností v oblasti filtrace tuhých příměsí jak ve vzduchotechnice, tak průmyslu. Znalost navrhování a dimenzování vhodných filtrů pro jednotlivé účely.

Studijní materiály:

Hemerka, J.: Filtrace atmosférického vzduchu, Vydavatelství ČVUT, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2077106.html