Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Anglická terminologie pro fyzioterapeuty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VATF Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem kurzu je naučit studenty komunikovat ve svém oboru anglicky jak s pacienty, tak v odborných kruzích se svými kolegy.

Požadavky:

docházka - 3 absence možné bez omluvy, aktivní práce v hodině, absolvování závěrečného testu ( 60%)

Osnova přednášek:

1.Physiotherapy - introduction - areas, workplaces, rehabilitation teams

2.Medical specialists - division, specialization, education, trainings

3.Health - frequent vocabulary related, description of pain, symptoms, treatment

4.Health - frequent vocabulary related, description of pain, symptoms, treatment

5.Human body - body parts, body systems, limbs - positional and directional terms

6.Musculoskeletal systém - bones, vertebral column, pelvic girdle, bone sof the leg and foot

7.Musculoskeletal systém - joints, structures, muscles, muscle action - vocabulary related

8.Nervous system - devision, brain - composition, spinal cord - composition

9.Revisoion of the body systems, musculoskeletal sytem, nervous system

10.Initial session with a physiotherapist - Hample dialogues - vocabulary related, useful phrases

11.Taking medical history - useful phrases, inviting patient to describe symptoms, type of the pain, effects

12.Instruction dutiny physical examination - vocabulary and phrases related

13.Revision of the topics

14. Final test

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Gogelová, Helena: Angličtina pro fyzioterapeuty, Grada 2011

[2] Glendinning E., Professional English in Use Medicine, CUP 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2058806.html