Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M16HI2 ZK 2 2+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět je zaměřen na moderní české dějiny a poskytuje přehled důležitých mezníků politického, hospodářského i kulturního vývoje české společnosti ve 20. století. Faktografický základ přispívá k formování historického povědomí i národní identity. Metodicky předmět vychází ze zkoumání historických souvislotí současného dění a z porovnávání vývoje v českých zemích a ve světě.

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia nejnovějších českých dějin.

2. Vznik moderní české společnosti v Rakousku-Uhersku 1867-1918.

3. Léta prosperity - Československá republika 1918-1938.

4. Život a dílo T.G.Masaryka, spory o smysl českých dějin.

5. 30. léta - doba hospodářské krize a nebezpečí fašismu.

6. Mnichovská dohoda 1938 - rozbití ČSR, mýtus Mnichova a historická fakta.

7. Okupace 1939-1945 - politické a hospodářské důsledky.

8. Domácí a zahraniční odboj, osvobození.

9. Lidová demokracie 1945-1948.

10. Boj KSČ o moc, únor 1948.

11. Komunistická totalita v Československu 1948-1968.

12. Obrodný proces 1968/1969 a hospodářská reforma.

13. Mezinárodní vztahy.

14. Kultura a společnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Harna, J., Fišer, R. Dějiny českých zemí II. Praha: Nakladatelství Fortuna. 1998

2. Bělina, P. et al. Dějiny zemí Koruny české II. Praha: Paseka. 1992

3. Mencl, V. et al. Křižovatky 20.století. Praha: Naše vojsko. 1990

4. Čapka, F. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri. 1999

5. Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha: Paseka. 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2057106.html