Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Webové technologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-WT2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Tvorba webových aplikací (BI-TWA)
Předmět je náhradou za:
Tvorba webových aplikací (BI-TWA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí navrhnout a realizovat webovou aplikaci v plném rozsahu (strana klientská i serverová). Budou umět realizovat aplikace se zabezpečeným přístupem a používat technologie efektivní komunikace mezi klientem a serverem.

Požadavky:

Znalosti v rozsahu úvodního předmětu Web a multimédia (BI-WMM).

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-TWA

Osnova přednášek:

1. Opakování základních webových technologií, architektura webové aplikace, HTTP. Motivace pro tvorbu webových aplikací.

2. Oddělení prezentační části aplikace od aplikační logiky, šablonovací systémy.

3. Vývojový cyklus webové aplikace.

4. Bezpečnost webových aplikací.

5. Zrychlený vývoj (RAD - Rapid Application Developement) webových aplikací.

6. Úvod do standardu XML, vysvětlení základních pojmů a principů.

7. XML a XSLT.

8. Technologie založené na XML, zpracování XML dokumentů v PHP.

9. AJAX.

10. Přístupnost webových aplikací, doporučení W3C.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se s vývojovým prostředím, tvorba HTML stránek.

2. Skriptování na straně klienta: JavaScript.

3. Obsluha jednoduchého HTTP požadavku v PHP.

4. Databázová vrstva webové aplikace.

5. Udržení stavu sezení nad bezestavovým HTTP spojením, sessions, cookies.

6. [2] Jednoduchá webová aplikace s oddělenou aplikační a prezentační logikou.

7. Rozšíření šablonovacího jádra Smarty.

8. Obsluha formuláře pomocí QuickForms.

9. [3] Individuální práce na semestrální práci.

10. Odevzdávání semestrálních práci.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologiemi pro tvorbu webových aplikací a naučit je navrhnout a implementovat typické webové aplikace, například internetový obchod, galerii, či sdílený kalendář, seznámit je s nástroji pro rychlou a bezpečnou tvorbu webových aplikací.

Studijní materiály:

1. Sklar, D. Learning PHP 5. O'Reilly, 2004. ISBN 0596005601.

2. Davis, M., Phillips, J. Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites. O'Reilly, 2007. ISBN 0596514018.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-WT2/

Pro opozdilce: Předmět WT1 lze splnit v zastoupení úspěšným absolvováním dvou předmětů: TWA.1 + PHP.

Student, kterému byly z předchozího studia uznány předměty WT1 a WT2, může požádat o uznání předmětu TWA.1.

V případě, že studentovi byl z předchozího studia uznán pouze jeden z předmětů WT1 a WT2, musí absolvovat předmět TWA.1. Před tím si může dle vlastního uvážení zapsat některé z podpůrných volitelných předmětů PHP , PJS a ZWU, aby získal požadované vstupní znalosti pro předmět TWA.1.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-WT2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2055206.html