Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podnikové webové technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PWT Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Tvorba webových aplikací (BI-TWA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím webu jako platformy pro vytváření Rich Internet Applications (RIA). Proto se musí naučit používat webové technologie z hlediska prezentační části webových stránek a interakce s uživatelem a tedy s technologiemi HTML, CSS a Javascript. Dále se naučí navrhnout a realizovat webovou aplikaci. Pro realizaci serverové strany se

naučí jazyk PHP. Budou umět realizovat aplikace se zabezpečeným přístupem a používat technologie efektivní komunikace mezi klientem a serverem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy jazyka PHP

2. Ošetření chyb, OOP v PHP, výjimky

3. HTML

4. Kaskádové styly

5. Javascript, AJAX

6. Architektura webové aplikace

7 + 8. RAD - PHP Framework (zatím nezvolený - ale asi Zend nebo Symphony)

9. RAD - ORM Doctrine

10. RAD - jQuery

11. Testování webových aplikací

12. Bezpečnost webových aplikací

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Základy PHP

2. PHP - chyby, OOP

3. PHP - OOP, výjimky

4. HTML

5. CSS

6. Javascript, AJAX

7. Webová aplikace - RAD

8. Webová aplikace - RAD

9. Webová aplikace - RAD

10. Webová aplikace - RAD

11. Webová aplikace - RAD

12. Konzultace k semestrální práci

13. Konzultace k semestrální práci

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PWT/

Tento předmět je náhrada za BI-TWA pro obor ISM

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PWT/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2052906.html