Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Geografické informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20GISL ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět obsahuje základní kapitoly z geoinformatiky a geografických informačních systémů (GIS). Důraz je kladen na reprezentaci reality v digitálním prostředí, popis jednotlivých geoinformačních technologií (GIT), budování GIS a jejich využití v dopravě a logistice. V rámci předmětu se student seznámí se základními pravidly geoinformatické práce, se základními zdroji studia geoinformatiky, GIT a GIS, osvojí si základní anglickou terminologii a pravidla prezentace odborných poznatků. Přednášky obsahují témata: základy geoinformatiky, geoinformační technologie, data, digitální geografická data v ČR, pojetí GIS, technické vybavení GIS, programové vybavení GIS, organizační struktura GIS, datové modely, GIS operace, digitální modely reliéfu, síťové analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2046806.html