Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezpečnost a spolehlivost vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16BSV KZ 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Pasivní, aktivní a integrovaná bezpečnost, ergonomie. Stavba karoserie z hlediska bezpečnosti. Uložení agregátů z hlediska deformace karosérie. Deformační charakteristiky vozidel. Vliv přetížení na člověka, biomechanika poranění. Figuríny, senzory, kritéria poranění. Zkoušky pasivní bezpečnosti, legislativa, homologace, simulační nástroje. Spolehlivost dopravních prostředků, konstrukční přístupy. Namáhání a životnost dopravních prostředků.

Požadavky:

mechanika a nauka o materiálu, statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se stavbou karosérií automobilů a odolnosti nárazu, zádržnými systémy, základy biomechaniky poranění, životností vozidel, únavou materiálu, spolehlivostí mechanických systémů, metodami zkoušení a legislativou. Posluchač se naučí principy spolehlivosti a bezpečnosti vozidel, které může aplikovat při jejich konstrukci a provozu.

Studijní materiály:

Kovanda, Riva: Human - vehicle interaction. Ed. Spiegel, Milano 1999

First: Zkoušení automobilů a motocyklů. SnT Praha 2008

Kovanda: Pasivní bezpečnost. Skriptum CVUT, 2000

Fanta: Biomechanika poranění hlavy. BP FD CVUT, 2008

Studie k disertačním pracím FD CVUT

Diplomové práce FD ČVUT, TF ČZU

Výzkumné zprávy projektů FT-TA/024 (MPO), 1F44I/091/050

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2035306.html