Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstrukce a dynamika elektrických vozidel 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16KEV1 Z 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Druhy pohonů dopravních prostředků. Alternativy k spalovacím motorům. Energetická bilance pohonů. Analýza WTW. Konstrukce elektropohonu. Rekuperace energie. Hybridní technologie. Ekologické aspekty elektropohonu. Emise alternativních pohonů.

Požadavky:

mechanika tuhých a poddajných těles, matematika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se stavbou, konstrukcí vozidel a technologií výroby silničních vozidel a specifika elektrických vozidel. Posluchač získá přehled o zásadách konstrukce pohonné soustavy vozidel a karosérií, moderních technologiích výroby agregátů a karosérií pro optimální konstrukci elektrického vozidla.

Studijní materiály:

Augusta P. a kol. Velká kniha o energii, Consultion agency, 2001

Vlk F. Automobilová technická příručka, Vlk Brno 2003

First J. Zkoušení automobilů a motocyklů, ČVUT 2008

Matějovský V. Automobilová paliva, Praha 2006

Adamec V. Doprava, zdraví a životní prostředí, Praha 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2035006.html