Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Termodynamika kontinua a základy meteorologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23TDM Z,ZK 3 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Základní rozdělení a vlastnosti tekutin. Mechanika tekutin a teorie fyzikální podobnosti. Eulerova rovnice hydrostatiky. Základní rovnice jednorozměrového proudění tekutiny. Stacionární proudění nestlačitelných tekutin se ztrátami. Základní rovnice pro vícerozměrová proudění. Obtékání a aerodynamika těles. Základní zákony termodynamiky. Stavové rovnice. Ideální plyn. Vratné a typické nevratné stavové změny ideálního plynu. Reálné plyny a páry.

Požadavky:

Dobrá znalost matematických a fyzikálních disciplín.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s látkou oborů mechaniky tekutin, termomechaniky a základy meteorologie s aplikacemi na dopravní systémy. Teoreticky připravit posluchače na možnosti řešení složitějších případů termodynamiky kontinua v technických oborech.

Studijní materiály:

Ježek, Varadiová, Adamec: Mechanika tekutin, Skripta ČVUT - FS

Nožička: Mechanika tekutin, Skripta ČVUT - FS

Adamec, Lísal, Varadiová: Mechanika tekutin - Sbírka příkladů, Skripta ČVUT - FS

Nožička: Základy termomechaniky, Skripta ČVUT - FS

Nožička, Adamec, Varadiová: Termomechanika ? Sbírka příkladů, Skripta ČVUT - FS;

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2034406.html