Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyk - španělština 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JIS4 Z 0 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Základní jazykové struktury, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev, v pokročilých skupinách odborné texty podle zaměření.

Požadavky:

Jazyková úroveň A2 a vyšší (podle pokročilosti skupiny).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení se strukturou jazyka a jeho komunikativní využití, u pokročilých skupin rozšíření znalostí s ohledem na praktické použití a četbu odborných textů.

Studijní materiály:

Kol. aut., Fiesta 1 - Nueva edición, Plzeň, 2009

C. Francisca a kol., Nuevo Ven 1, Plzeň, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2031906.html