Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Means of Automatic Control I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371519 Z,ZK 6 3P+2L anglicky
Přednášející:
Marie Martinásková, Jan Chyský (gar.)
Cvičící:
Marie Martinásková, Jan Chyský (gar.), Ghaeth Abdulhamid Fandi, Lubomír Musálek, Zdeněk Novák
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Rozdělení prostředků podle různých hledisek. Charakteristické vlastnosti a aplikační oblasti jednotlivých kategorií. Vzduch a kapalina jako médium pro přenos informace a energie. Symbolika pneumatických a hydraulických řídicích schémat. Návrh systémů pneumatického ovládání. Pneumatické akční členy, rozvaděče, speciální zařízení pneumatická, pneumaticko-hydraulická, elektropneumatická. Regulační orgány, třídění, vlastnosti, aplikační oblasti, dimenzování. Inteligentní pneumatika jako integrace pneumatických, elektronických a softwarových systémů. Ventilové terminály standardní, s komunikací po průmyslových sběrnicích, programovatelné. Pneumatické lineární polohovací systémy. Filtrace signálu, dolnopropustní analogové filtry, Bessel, Butterworth, Čebyšev, eliptické filtry. Analogové a číslicové PID regulátory, jejich HW realizace, programové algoritmy, V/V signály. Wind-up, aliasing. Experimentální metody nastavení PID regulátorů. Elektrické akční členy, DC, AC, krokové motory. Statické a dynamické vlastnosti. Komunikace po sběrnicích, rozhraní TIA/EIA 232F,422B, 485A. Proudová smyčka. Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI. Sběrnice Profibus, CAN, AS-interface, HART.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu:

Absolvování všech praktických cvičení, zpracování jedné semestrální práce z oblasti návrhu pneumatických řídicích systémů se simulačním a praktickým ověřením. Návrh, realizace a proměření analogového filtru daného typu, Změření patrametrů daného motoru pro model v MATLABu, porovnání chování modelu a reálného motoru. Experimentální nastavení daného PID regulátoru pro soustavu s předepsaným přenosem.

Osnova přednášek:

1.Pneumatické prostředky pro realizaci zpětnovazebního řízení

2.Pohony hydraulické a pneumatické. Ventily

3.Prvky stavebnice FESTO pro realizaci ovládání

4.Řízení jednočinného a dvojčinného motoru

5.Problematika řízení dvou a více pneumatických motorů

6.Základy reléového řízení

7.Filtrace signálu, analogové a číslicové filtry

8.Analogové regulátory a jejich realizace. Vstupní/výstupní signály

9.Nespojité regulátory

10.Analogové regulátory a jejich realizace. Vstupní/výstupní signály

11.Číslicové PID regulátory, algoritmus, aliasing, wind-up, experimentální metody nastavení

12.Sériová komunikace. Rozhraní TIA/EIA 232F,422B, 485A. Proudová smyčka

13.Vlastnosti elektrických pohonů používaných v regulaci. Dynamický model ss motoru. Motor asynchronní, synchronní, krokový.

14.Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI. Sběrnice Profibus, CAN, -Net. AS-interface, HART.

Osnova cvičení:

1.Statické a dynamické vlastnosti neelektrických prostředků

2.Motory jednočinné a dvojčinné, rozvaděče, prvky pro logické operace

3.Úlohy z problematiky přímého a nepřímého řízení jednočinného a dvojčinného pneumatického motoru

4.Řízení činnosti více pneumatických motorů, překrývání signálu, krokový diagram

5.Prostředky pro reléové řízení pneumatického motoru

6.EasyRelé - elektropneumatika 1

7.Reléová logika - elektropneumatika 2

8.Filtry - měření

9.Filtry + PID regulátor - simulace

10.PID regulátory

11.PID regulátory

12.Polohový elektrický servomechanismus

13.Krokový motor

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Beneš, P.:Pneumatická ovládání,doplňkové skriptum ČVUT FSI, Praha 1991

2.Kolář,V.,Vinopal,St.: Hydraulika průmyslových armatur

3.Hlava,J.:Prostředky automatického řízení, skriptum, ČVUT FS, Praha 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C1-109
Martinásková M.
Chyský J.

08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 109
místnost T4:C1-109
Martinásková M.
Musálek L.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 109
místnost T4:C1-109
Martinásková M.
Musálek L.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 109
místnost T4:C1-109
Martinásková M.
Musálek L.

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 109
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1981006.html