Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hydraulické a pneumatické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351158 Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Antonín Bubák (gar.), Tomáš Krannich
Cvičící:
Antonín Bubák (gar.), Štěpán Fiala, Tomáš Krannich, Tomáš Lazák
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů. Funkce a charakteristiky hydraulických a pneumatických prvků. Struktury mechanismů a servomechanismů. Syntéza pohonů z typizovaných prvků. Energetická a tepelná bilance. Optimalizace mechanismů. Montáž a provoz.

Požadavky:

vstupní

Schopnost aplikace poznatků z mechaniky a hydromechaniky.

výstupní

Schopnost

-posoudit možnosti typických hydraulických a pneumatických mechanismů a prvků

-provést výpočet veličin charakterizujících ustálené stavy a energetickou bilanci - navrhnout úpravy směřující k optimálnímu řešení.

Osnova přednášek:

Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů Realizace základních funkcí hydraulických mechanismů Základní prvky hydraulických mechanismů

Charakteristiky hydraulických prvků

Ovládání a regulace hydraulických prvků

Zdrojové sestavy

Obvody hydromotorů stacionárních zařízení

Obvody hydromotorů mobilních zařízení

Návrh hydraulických pohonů

Proporcionální technika, servomechanismy

Realizace základních funkcí pneumatických mechanismů Obvody pneumatických motorů

Montáž a provoz hydraulických a pneumatických mechanismů

Osnova cvičení:

Prezentace hydraulického pohonu a orientační měření.

Sledování vlivu provozních podmínek na výsledky orientačních měření Návrh a realizace struktury pro zadaný pracovní cyklus Návrh prvků hydraulického pohonu

Charakteristiky škrticích ventilů

Charakteristiky tlakových ventilů

Identifikační měření dvoustupňového tlakového ventilu Charakteristiky zdrojových sestav

Obvody s proporcionálními rozváděči

Změny struktur pohonů a dopady na energetickou bilanci Využití simulačních programů k optimalizaci pohonů

Cíle studia:

Orientace v problematice. Zvládnutí problematiky návrhu a optimalizace typických hydraulických a pneumatických pohonů.

Studijní materiály:

Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990,

Kopáček, J.: Hydrostatické převodové mechanismy, Praha SNTL 1986,

Pivoňka, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, Praha SNTL 1987,

Firemní literatura, prezentace a animace - Bosch-Rexroth, Festo, Hydac, Hytos, Parker

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HO:A-131b
Fiala Š.
Bubák A.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat
místnost HO:A-131b
Lazák T.
Bubák A.

16:45–18:30
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat
místnost HO:A-136
Bubák A.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Posluchárna 136
místnost HO:A-131b
Fiala Š.
Lazák T.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat
místnost HO:A-131b
Fiala Š.
Lazák T.

12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1958006.html