Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ochrana osob a majetku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23OOM ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Problematika ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky. Vymezení základních pojmů, druhy nebezpečí a jejich charakteristika. Zákonná úprava ochrany života a majetku. Bezpečnostní management organizace. Principy bezpečnostního managementu dle OECD - bezpečnost systému systémů aplikovaná na organizaci. Ochrana utajovaných skutečností a osobních dat, režimová ochrana. Typy zabezpečovacích systémů a rizika jejich překonání. Snímače a detektory pro vnitřní a vnější použití. Technické prostředky fyzické ochrany objektu. Zásady pro přežití lidí a kontinuitu důležitých technologií a infrastruktur. Zásady účinné odezva a obnovy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s problematikou ochrany osob a majetku, předpisovou základnou, bezpečnostní dokumentací, řízením bezpečnosti zařízení, organizací a území,pomůckami pro ochranu obsluhy, záchranářů i ostatních zúčastněných a s technologiemi pro fyzickou bezpečnost.

Studijní materiály:

D. Procházková: Bezpečnost a krizové řízení. ISBN 80-86477-35-5. POLICE HISTORY, Praha 2006, 255p.D. Procházková: Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0, PA ČR, Praha 2007, 203p.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1939006.html