Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Trestní právo v IT a dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23TP KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Místo trestního práva v právním řádu, pojem trestnosti a trestného činu, návaznost na ostatní zákony (Autorský zákon, Občanský zákoník, zákony o elektronických komunikacích a o některých službách informační společnosti, Zákon o provozu na pozemních komunikacích atd.). Mezinárodní smlouvy a vztah k trestnímu zákonu. Postup orgánů činných v trestním řízení, vina a trest. Specifika trestního řízení. Příklady z praxe.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti práva

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s trestně právními aspekty činnosti v IT a dopravě.

Studijní materiály:

Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, a.s., 2008; Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné. 1. až 3. díl. Praha: ASPI, a.s., 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1938906.html