Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematické nástroje pro ITS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11MAI Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Jan Přikryl (gar.)
Cvičící:
Jan Přikryl (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Řady. Fourierova řada. Diskrétní Fourierova transformace. Segmentace signálů, okna, lokalizace. Krátkodobá Fourierova transformace. Od Fourierovy analýzy k PDE. Základy numerické matematiky. Numerické řešení ODE a PDE. Spojité modely dopravního proudu popsané PDE. Modely sledu vozidel jako ODE.

Požadavky:

Znalost základních operací s polynomy, funkcí komplexní proměnné, výpočtu součtů nekonečné a funkcionální řady, pojmů diskrétní a spojitý signál, vzorkování signálů, vstup/výstup systému, spektrum. Základy práce v MATLAB resp. python+NumPy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost Fourierovy řady pro analýzu signálů, použití STFT na nestacionární signály, znalost použití spektrogramů. Základy numerického řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, vyskytujících se v dopravních modelech.

Studijní materiály:

Vetterli M., Kovacević J., Goyal V.K. Foundations of Signal Processing. Cambridge University Press, 2014.

Howell K.B. Principles of Fourier Analysis. CRC Press, 2001.

Heath M.T. Scientific Computing: An Introductory Survey. McGraw Hill, 2002.

Li J., Chen Y.T. Computational Partial Differential Equations Using MATLAB. CRC Press, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1925706.html