Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ECO KZ 2 1+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Objasnění základních ekologických pojmů a principů. Ekosystém, jedinec, populace, společenstva. Ekologické faktory a ekologické meze. Tok energie, ekosystémem, potravní řetězce, fotosyntéza, ekologická účinnost, produkce. Solární radiace, skleníkový efekt. Pedosféra, pedogenetické faktory, důsledky antropogenní činnosti. Hydrosféra, koloběh vody na Zemi, znečištění vodních toků. Atmosféra. Vegetace a fauna.Krajinná ekologie. Aplikovaná ekologie.

Požadavky:

zásady náverhu železničních tratí, návrhové parametry a vedení pozemních komunikací v extravilánu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se základní ekologické pojmy, jejich využití v praxi.

Studijní materiály:

Begon, Harper, Townsend: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997

Forman, Godron: Krajinná ekologie, Academia, 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1919306.html