Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy anatomie a fyziologie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2112024 KZ 6 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět Základy anatomie a fyziologie I poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se

v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro

pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během

kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy

anatomie a fyziologie I je zaměřen především na pohybový aparát, dýchací a trávicí ústrojí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

· Úvod do anatomie a fyziologie, buňka, tkáně, orgány a jejich soustavy. Obecná anatomie - názvosloví.

· Přehled tkání. Kostní tkáň. Spojení kostí, anatomie kloubu, rozdělení kloubů.

· Lebka I.

· Lebka II.

· Kostra dolní končetiny

· Kostra horní končetiny

· Anatomie svalu obecně.

· Svaly hlavy, krku, zad.

· Svaly hrudníku a břicha

· Embryologie.

· Trávicí ústrojí I.

· Trávicí ústrojí II.

· Dýchací ústrojí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..

Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990.

Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1917106.html