Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení drážních vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16W1RV KZ 4 8 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Elektrické obvody železničních dopravních prostředků. Regulace parametrů železničních dopravních prostředků. Obsluha a řízení železničních dopravních prostředků. Technologie vozby vlaků. Řešení krizových situací. Vyhledávání a odstraňování závad.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s problematikou techniky a technologie řízení drážních vozidel včetně přípravy na nestandardní situace.

Studijní materiály:

Pohl R.: Dopravní prostředky. ČVUT v Praze. 1998. ISBN 80-01-01811-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1914606.html