Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologičnost konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332011 KZ 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování a povrchových úprav. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obecné zásady technologičnosti konstrukce.

2. Kriteria volby polotovaru. Porovnání odlévání, tváření a svařování.

4. Výhody, flexibilita, obtíže a omezení technologie lití.

5. Zásady konstrukce odlitků s ohledem na namáhání, rázy a únavu.

6. Snižování hmotnosti odlitků. Faktory určující cenu odlitků. Jakost odlitků.

7. Zásady konstrukce modelů. Omezení a možnosti lití do pískových forem. Vady způsobené tuhnutím kovů.

8. Zásady konstrukce přesných odlitů.

9. Zásady volby materiálu pro odlitek. Vztahy mezi mechanickými vlastnostmi zkušebních vzorků a reálných odlitků.

10.Příklady volby materiálů pro odlitky.

11. Omezení a možnosti tváření kovů. Zásady volby postupu kování a konstrukce výkovků. Faktory ovlivňující přesnost výkovků.

12. Zásady konstukce při stříhání, ohýbání a tažení.

13. Zásady konstrukce při svařování. Výhody a omezení procesu. Svařitelnost ocelí.

14. Zásady konstrukce s ohledem na opotřebení a korozi. Návrhy povrchových úprav.

Osnova cvičení:

1. zadání semestrálnípráce.

2. Obecná kriteria konstrukce.

3. Volba polotovaru.

4. Volba materiálu.

5. Úpravy tvarů a přídavky.

6. Výrobní postupy.

7. Odevzdání a kontrola semestrálních prací.

Cíle studia:

poskytnout pomoc při řešení problémů hospodárného návrhu zdravých dílů

Studijní materiály:

1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.

2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1911406.html