Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pohony výrobních strojů - servomechnismy II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351122 Z,ZK 4 3P+1L česky
Přednášející:
Jan Moravec (gar.), Vojtěch Matyska
Cvičící:
Jan Moravec (gar.), Vojtěch Matyska, Pavel Souček
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Garant předmětu: doc. Ing. Souček Pavel, DrSc.

Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů. Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístrojové uspořádání, přenosové funkce regulátorů. Statické a dynamické vlastnosti, dynamická poddajnost. Komunikace mezi řídícím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, odměřovací systémy polohy. Mechanické převody v servopohonech, optimalizace, tuhost, přesnost.

Požadavky:

Účast na lab. cvičeních, písemné zprávy o měření podle požadavků učitele, písemná i ústní zkouška

Osnova přednášek:

- Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístojové uspořádání

- Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů

- Spojité a diskrétní přenosové funkce regulátorů

- Statické a dynamické vlastnosti, stabilita, dynamická poddajnost

- Komunikace mezi řídicím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, feedforwardy

- Odměřovací systémy polohy

- Mechanické převody v servopohonech (kuličkové šrouby, planetové převodovky, ...), jejich optimalizace, tuhost, přesnost

- Interakce setrvačné zátěže servopohonu a řízeného stroje, chování vícehmotových systémů v regulační smyčce

- Potlačování vibrací v pohonech posuvů

- Přímé (lineární) pohony

- Matematické modely

- Experimentální sledování činnosti servomechanismů, využití PC, frekvenční analýza, číslicové zpracování signálů, filtrace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích

monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6

Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992

Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997

Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5

Souček, P.: Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů

(skriptum 2019, veřejné pdf v Ústřední knihovně ČVUT)

Souček, P.: Příloha „Regulační pohony v posuvech NC strojů“

v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572

Souček, P.: Příloha „Převody v pohonech NC strojů a robotů“

v časopisu MM Průmyslové spektrum, prosinec 2016, č.12, ISSN 1212-2572

Souček, P.: Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie

(Dodatek C: Velké pozemské dalekohledy - jejichpohony)

skriptum 2019, veřejné pdf v Ústřední knihovně ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HO:A-131c
Moravec J.
Matyska V.

07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř pohonů a elektrotech
místnost HO:A-131c
Moravec J.
Matyska V.

16:45–18:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř pohonů a elektrotech
místnost HO:A-136
Matyska V.
Moravec J.

14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Posluchárna 136

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1904906.html