Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Pohony výrobních strojů - servomechanismy I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351121 Z,ZK 4 3+1 česky
Přednášející:
Jan Machyl (gar.)
Cvičící:
Jan Machyl (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Základy zpracování spojitých a diskrétních signálů, frekvenční spektra, charakteristiky filtrů. Zapojení operačních zesilovačů, čítače a diferenční členy, AD a DA převodníky, demodulátory. Snímače zrychlení, rychlosti, polohy. Regulační elektromotory rotační i lineární (stejnosměrné, bezkartáčové).

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Základy elektrotechniky, cívka, kondenzátor, rezistor, Kirchhoffovy zákony, Lencův zákon

-Magnetické účinky elektrického pole, magnetická indukce, magnetická hystereze, Faradayovy zákony, magnetické vlastnosti látek

Principy polovodičových látek, vlastní, nevlastní vodivost, vlastnosti a charakteristiky polovodičových součástek, použití Zenerovy diody, spínací tranzistorové obvody, tranzistorový jev, usměrňovací obvody

Elektrické točivé stroje synchronní - asynchronní, principy, souvislosti mezi zástavbovými rozměry motorů a mechanickými vlastnostmi, matematický model DC motoru, motorové konstanty, oteplení motorů, druhy zatěžování motorů dle normy ČSN 35 0000, účinky odbuzování

Snímače používané v pohonech OS - absolutní, inkrementální, rotační, lineární, snímače polohy, rychlosti, zrychlení - principy

Teorie signálů, periodické, aperiodické, Laplaceova transformace, výkonové poměry periodických a aperiodických signálů, Parsevalův theoren, Heavisidova funkce, Diracův impuls (fyzikální význam)

Operační zesilovače, invertující, neinvertující, diferenční, vnitřní stavba OZ, zpětnovazební zapojení, zesílení, napěťové sledovače, integrátor, derivátor, kmitočtové závislosti výstupních signálů (filtry), přístrojové zesilovače

Převodníky A/D, D/A, vzorkování, perioda vzorkování, nejvýznamnější bit, kvantizační chyba, kvantizační šum, poměr odstup signál/šum, podvzorkování (aliasing), Shannonův teorén, chyby převodníků

Osnova cvičení:

Řízené usměrňovače

Tranzistory

Řízení stejnosměrného motoru

Krokové motory

Zpětnovazební řízení DC motorů

Převodníky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích

monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6

Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992

Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997

Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5

Příloha „Reg.pohony v posuvech NC strojů“

v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572

Poznámka:

Předmět je zaměřen na pohony ajejich části v obrběcích strojích

Další informace:
web.rcmt.cvut.cz\users\cerny/1415_ncr/rsxx_pps.htm
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HO:A-131c
Machyl J.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř pohonů a elektrotech
místnost HO:A-131c
Machyl J.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř pohonů a elektrotech
St
místnost HO:A-152a
Machyl J.
16:00–18:30
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1904806.html