Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2353112 Z 5 5B česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Vavruška (gar.), Tomáš Krannich (gar.), Jaroslav Červenka
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět je zaměřen jednak na konstrukci tvářecích strojů a jednak na návrh celého automatizovaného pracoviště. Samotná konstrukce a návrh pohonů je zpracován s ohledem na celou řadu vybraného typu stroje. Podle zadaného výrobku je nejprve navržen stroj a poté celé pracoviště. Projekt má charakter studie a probíhá v týmech. Práce je na závěr obhájena všemi členy

Požadavky:

Znalost přednášek z VSZ a TS

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Podle zadaného výrobku vypočtěte tvářecí sílu a zvolte typ stroje

2. Proveďte rešerši

3. Navrhněte konstrukci stroje

4. Navrhněte pohony

5. Navrhněte pracoviště a časový diagram operací

6. Proveďte ekonomické zhodnocení

7. Zpracujte dle zadání technickou dokumentaci

Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětu Výrobní a Tvářecí stroje a aplikují znalosti na zadaném projektu

Studijní materiály:

Výrobní stroje I a III. - Tvářecí stroje: Maňas

Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša

Výrobní stroje : Houša, Rudolf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HO:A-152a
Krannich T.
13:15–17:30
(paralelka 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
místnost HO:A-139
Vavruška P.
Červenka J.

15:00–19:15
(paralelka 2)
Horská ulice
Laboratoř NC řízení a automati

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1904106.html