Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2353112 Z 5 5B česky
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Krannich
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět je zaměřen jednak na konstrukci tvářecích strojů a jednak na návrh celého automatizovaného pracoviště. Samotná konstrukce a návrh pohonů je zpracován s ohledem na celou řadu vybraného typu stroje. Podle zadaného výrobku je nejprve navržen stroj a poté celé pracoviště. Projekt má charakter studie a probíhá v týmech. Práce je na závěr obhájena všemi členy

Požadavky:

Znalost přednášek z VSZ a TS

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Podle zadaného výrobku vypočtěte tvářecí sílu a zvolte typ stroje

2. Proveďte rešerši

3. Navrhněte konstrukci stroje

4. Navrhněte pohony

5. Navrhněte pracoviště a časový diagram operací

6. Proveďte ekonomické zhodnocení

7. Zpracujte dle zadání technickou dokumentaci

Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětu Výrobní a Tvářecí stroje a aplikují znalosti na zadaném projektu

Studijní materiály:

Výrobní stroje I a III. - Tvářecí stroje: Maňas

Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša

Výrobní stroje : Houša, Rudolf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1904106.html