Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výpočetní metody a zkoušení kolejových vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211043 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Ladislav Rus (gar.), Tomáš Heptner
Cvičící:
Jan Kalivoda, Ladislav Rus (gar.), Tomáš Heptner
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidla.

Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.

Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti, buzených nerovností tratě harmonického průběhu.

Nelineární prvky vypružení a tlumení.

Výpočet odezev sil a zrychlení na podvozku a skříni vozidla na harmonické buzení.

Teorie náhodných procesů s ohledem na náhodné buzení kolejových vozidel. Výpočet korelačních funkcí,vzájemných korelačních funkcí a výkonových spektrálních hustot.

Stavba matematických modelů kolejových vozidel v prostorovém uspořádání. Výpočet odezev prostorových modelů na náhodné buzení.

Kmitání hmotného kontinua-ohybové kmitání skříní vozidla.

Požadavky:

Znalosti dynamiky + měření ve strojírenství

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211043_VZKV .

Osnova přednášek:

1.Stavba pohybových rovnic prostorového uspořádání kolejového vozidel. Výpočet tuhostí a tlumení jednotlivých pružících a tlumících prvků kolejových vozidel.

2.Výpočet velikosti vlastních frekvencí základních tvarů kmitů kolejového vozidla v prostoru. Řešení odezvy kolejového vozidla na náhodné buzení od nerovnosti tratě.

3.Stabilita jízdy kolejového vozidla-definice stability, kritéria stability, pojem kritické rychlosti. Metody výpočtu kritických rychlostí kolejového vozidla.

4.Stabilita pohybu samotného dvojkolí a podvozku s tuze vedenými dvojkolími.Vliv pružně vedeného dvojkolí v rámu podvozku na velikost kritických rychlostí.

5.Vliv vazby podvozku na skříni na stabilitu pohybu celého vozidla. Výpočet podélného kmitání skříně kolejového vozidla .

6.Výpočet torzního kmitání skříně kolejového vozidla. Výpočet ohybového kmitání skříně kolejového vozidla. Přibližné metody výpočtu vlastních frekvencí ohybového kmitání skříně vozidla.

7.Úkoly zkušebnictví, místo zkoušek v procesu vývoje vozidel. Legislativa, normy a předpisy. Typy zkušeben a rozsah jejich oprávnění.

8.Zkoušení železničních vozidel. Rozdělení zkoušek. Technické vybavení zkušebních laboratoří a měřicích vozů.

9.Specifická měřicí technika. Snímače, komponenty měřicích řetězců, měřicí řetězce. Metody zpracování a vyhodnocení dat.

10.Prostředky pro zjišťování vzájemných silových účinků mezi vozidlem a kolejí. Jízdní zkoušky ke zjišťování dynamických vlastností a jízdního komfortu vozidel.

11.Zkoušky pevnostní - statické, únavové, nárazové a jízdní. Zkoušky funkčních vlastností vozidel - ověřování obrysu, přechodnosti, bezpečnosti proti vykolejení, schopnosti přenášet podélné tlačné síly.

12.Zkoušky brzdového systému - stacionární a jízdní. Zkoušky trakční, teplotechnické. Zjišťování jízdních odporů. Hluková měření.

13.Příprava, organizace a plánování zkoušek. Zásady pro provádění jízdních zkoušek. Tvorba zkušebních metodik. Proces schvalování kolejových vozidel.

Detail:

-Základní kriteria pro modelování dynamických systémů a vozidel. Matematické modely a metody výpočtu řešení lineárních algebraických rovnic.

-Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidel. Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.

-Náhrada hmotnostních parametrů komponentů kolejového vozidla.

-Matematické modely a metody výpočtů.

-Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Řešení pomocí soustavy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic.

-Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Fyzikální modely. Řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních rovnic.

-Výpočet svislého kmitání vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení.

-Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

-Odezva dynamických systémů na náhodné buzení

-Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti buzených od nerovnosti tratě.

Osnova cvičení:

Cvičení z témat

1.Základní kriteria pro modelování dynamických systémů a vozidel. Matematické modely a metody výpočtu řešení lineárních algebraických rovnic.

2.Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidel. Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.

3.Náhrada hmotnostních parametrů komponentů kolejového vozidla.

4.Matematické modely a metody výpočtů.

5.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Řešení pomocí soustavy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic.

6.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Fyzikální modely. Řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních rovnic.

7.Výpočet svislého kmitání vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení.

8.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.

9.Odezva dynamických systémů na náhodné buzení

10.Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti buzených od nerovnosti tratě.

11.Cvičení formou exkurze - Zkoušky pevnostní - statické, únavové, nárazové a jízdní. Zkušební zařízení, příprava a realizace měření.

12.Cvičení formou exkurze - Zjišťování jízdních vlastností vozidel. Snímače, kalibrace snímačů, příprava a realizace měření.

13.Cvičení formou exkurze - Zkoušky brzdové a trakční. Zkušební vybavení, příprava a realizace měření.

Cíle studia:

Zkouška+zápočet

Studijní materiály:

1.Dynamika kolejových vozidel.Freibauer,Rus,Zahrádka,NADAS,1988

2.Teorie kolejových vozidel, Švejnoch a kol.,Skripta ČVUT, 1991

3.Dynamické jevy,namáhání a porušování pojezdu lokomotiv,NADAS,1986

Poznámka:

Výpočetní metody a zkoušení kolej. vozidel-VMKV

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:B1-714
Rus L.
12:30–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Knihovna 12120
místnost T4:B1-714

15:00–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Knihovna 12120
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1903906.html