Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Konstrukce kolejových vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211052 ZK 4 4P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Získání znalostí o konstrukcích nákladních, osobních vozů a hnacích vozidel. Pevnostní požadavky na skříně vozidel, řešení interiéru, stanoviště strojvedoucího a strojovnu. Parametry a konstrukční řešení vozidel pro příměstkou, regionální, rychlíkovou a vysokorychlostí dopravu a vozidel MHD .

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211052_KKV .

Osnova přednášek:

1. týden - Brzdová výzbroj železničních vozidel. Mechanická část. Třecí materiály a jejich vlastnosti. Principiální schémata pneumatické části. Základní komponenty. Požadavky na účinek brzdy. Brzdicí váha a způsoby jejího stanovení.

2. týden - Hydromechanický a hydrodynamický přenos výkonu v pohonech kolejových vozidel.

3. týden - Hydrostatický přenos výkonu v pomocných pohonech kolejových vozidel.

4. týden - Spřahování kolejových vozidel - druhy. Komponenty jednotlivých druhů spřahování - nárazníky, šroubovky, centrální spřáhla. Druhy vypružovacích ústrojí, jejich konstrukce a vlastnosti.

5. týden - Hrubé stavby skříní kolejových vozidel. Materiály a technologie výroby. Zásady návrhu a dimenzování. Skříně nákladních vozů. Vozidla pro kombinovanou dopravu silnice - železnice.

6. týden - Skříně lokomotiv a motorových vozů a jednotek. Strojovna, stanoviště strojvedoucího. Crash požadavky.

7. týden - Skříně vozidel pro osobní dopravu a jejich vybavení.

8. týden - Vytápění, větrání a klimatizace vozidel pro osobní dopravu. Základy dimenzování, základní koncepce a jejich praktické realizace. Zásobování osobních vozů energií.

9. týden - Vývojové tendence v řešení skříní a pojezdu hnacích vozidel typu.

10. týden - Motorové vozy a jednotky - základní koncepce jejich uspořádání. Hnací agregáty motorových vozů.

11. týden - Tramvaje a vozidla metra - požadavky na jízdní vlastnosti. Vedení dvojkolí ve žlábkové koleji. Druhy a rozdělení vozidel. Přehled konstrukcí s komentovanými ukázkami.

12. týden - Vysokorychlostní osobní doprava. Požadavky na systém jako celek. Řešení vozidel pro vysokorychlostní osobní dopravu.

13. týden - Nekonvenční vysokorychlostní vozidla, nekonvenční systémy nesení a vedení vozidel a vyvíjení tažných sil, lineární motory.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí o konstrukcích nákladních, osobních vozů a hnacích vozidel. Pevnostní požadavky na skříně vozidel, řešení interiéru, stanoviště strojvedoucího a strojovnu. Parametry a konstrukční řešení vozidel pro příměstkou, regionální, rychlíkovou a vysokorychlostí dopravu a vozidel MHD .

Studijní materiály:

ČSN EN 12 667, EN 15 227, Směrnice TSI

Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.

Šíba, J.: Kolejová vozidla II - pojezd, ES ČVUT Praha, 1991, Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1903806.html