Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Příslušenství kolejových vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2212020 KZ 2 3P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Prohloubení znalostí z navrhování příslušenství kolejových vozidel a interiérů osobních vozů, motorových a elektrických jednotek, tramvají a vozidel metra.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212020_PKV .

Osnova přednášek:

1. týden - Dráhové spalovací motory - technické parametry a charakteristiky, palivový okruh.

2. týden - Chlazení a mazání spalovacích motorů pro kolejová vozidla. Konstrukce chladičů a výměníků.

3. týden - Základní typy a charakteristiky pomocných pohonů KV. Způsoby chlazení pomocných pohonů.

4. týden - Aerodynamika vlaku, tlakové vlny, indukovaná rychlost, aerodynamika vysokorychlostních vlaků.

5. týden - Jízda v tunelu, tlakové rázy, míjení vlaků, ochrana proti změně vntřního tlaku v interiéru vozidla.

6. týden - Akustika - základní pojmy, šíření zvukových vln, hluk kolejových vozidel.

7. týden - Metody a způsoby měření hluku v kolejových vozidlech. Dopplerův jev. Tlumení hluku.

8. týden - Požadavky na řešení interiérů vozidel. Řešení podlahy, vnitřní obložení bočnic - protihluková a tepelná izolace.

9. týden - Sedadla - požadavky, provedení, konstrukce a jejich montáž do interiéru vozidla. Nosiče pro zavazadla, stanoviště pro invalidní vozíky, WC.

10. týden - Požadavky na okna a dveře pro kolejová vozidla, provedení, konstrukce. Způsoby ovládání dveří, bezpečnost dle EN 14 752. Čelní a mezivozové dveře, výhledové poměry, vnitřní interiérové dveře.

11. týden - Požadavky na osvětlení interiéru kolejových vozidel, provedení, konstrukce.

12. týden - Technické požadavky a způsoby řešení klimatizace, ventilace a topení v interiéru vozidel.

13. týden - Mezivozové přechody - požadavky, kinematika, konstrukční provedení. Zápočtový test.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí z navrhování příslušenství kolejových vozidel a interiérů osobních vozů, motorových a elektrických jednotek, tramvají a vozidel metra.

Studijní materiály:

Směrnice TSI, vyhlášky UIC a normy ČSN EN.

Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1903606.html