Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy trakční mechaniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211136 ZK 4 3P+0C česky
Přednášející:
Jiří Pohl, Jan Kalivoda
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Popis trakční mechaniky kolejových vozidel. Výpočty trakčních a brzdných charakteristik. Energetické poměry v kolejové dopravě.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211136_ZTM .

Osnova přednášek:

1. týden - Diferenciální rovnice jízdy vlaku, fyzikální podstata jejich jednotlivých členů. Traťové a vozidlové odpory. Souhrnné vzorce vozidlových odporů vybraných typů KV, interpretace jednotlivých členů.

2. týden - Užitečná hmotnost vozidla. Metodika výpočtu a měření jízdních odporů a součinitele rotačních hmot. Přepočet kinetické energie na potenciální, pojem rychlostní výška. Jízdní odpor trakčního vozidla při jízdě výběhem a při jízdě silou.

3. týden - Trakční vozidla - rozčlenění podle zdroje výkonu a podle způsobu pohonu dvojkolí. Trakční a výkonnostní charakteristika, její silové výkonové a rychlostní omezení. Energetická účinnost jednotlivých typů trakčních vozidel v rozsahu zdroj energie - obvod kol.

4. týden - Adhezní vlastnosti vozidel, statické a dynamické trakční charakteristiky, řízení tažné síly na mezi adheze, vliv povětrnostních a provozních podmínek.

5. týden - Pravděpodobnostní charakter součinitele adheze. Kvantitativní hodnocení kvality regulace sil na mezi adheze.

6. týden - Měrný trakční výkon, tepelné limity elektrických pohonů, přetížitelnost vozidla, dimenzování komponent trakčního pohonu. Protiskluzová ochrana.

7. týden - Řízení trakčního pohonu (měkký a tvrdý pohon). Seriové a paralelní zapojení trakčních motorů a jejich regulace. Prostředky pro zlepšení adhezních vlastností KV. Soudobé vývojové tendence v pohonech kolejových vozidel.

8. týden - Trakční mechanika brzdění. Typy brzd kolejových vozidel - princip a konstrukce mechanické části, dimenzování.

9. týden - Pneumatická část brzd. Samočinná a přímočinná brzda. Brzdné režimy, principy regulace brzdné síly.Elektrodynamické brzdění do odporů a rekuperační. Dimenzování brzdových odporníků pro trvalý a krátkodobý provoz.

10. týden - Váhová korekce a její vliv na brzdové vlastnosti vozidla. Řízení brzdné síly na mezi adheze. Vystřídání a spolupráce brzd. Analytické výpočty brzdné dráhy. Zajišťovací brzdy. Brzdy tramvají a vozidel metra. Brzdění vysokorychlostních vlaků. Koordinace brzd a brzdový manegement. Kritická rychlost a kritický spád.

11. týden - Jízda vlaku rovnoměrnou rychlostí, jízda na sklonu s-v diagram, zátěžové tabulky, Korefův zátěžový diagram. Vícenásobná trakce.

12. týden - Jízda nerovnoměrnou rychlostí a její fáze. Algoritmus přímého výpočtu časového a dráhového tachogramu, hodogramu a chronogramu . Stanovení grafikonu a jízdního řádu vlaku.

13. týden - Požadavky na zabezpečovací techniku, vlakový zabezpečovač. sunuté vlaky, řídící vozy, vlaková sběrnice Systémy vedeni vlaku - ATS, ATO a ATP.

Osnova cvičení:

Pohyb vozidla

Vozidlové odpory

Energetické poměry

Provozní podmínky

Trakční charakteristika

Mechanické optimum

Charakteristika pohonu

Přenos výkonu

Jízdní cyklus

Jízda ustálenou rychlostí

Jízda v dynamickém stavu

Vedení vlaku na trati

Cíle studia:
Studijní materiály:

Douda, P., Heptner, T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, Vydavatelství ČVUT Praha, 1996

Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986

Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:B1-714
Pohl J.
Kalivoda J.

16:00–18:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Knihovna 12120

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1901306.html