Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Syntéza a optimalizace mechanických systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311019 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace. Metody lokální a globální optimalizace. Optimalizace volná a s vedlejšími podmínkami. Analytické postupy. Numerické metody. Metody negradientní lokální optimalizace (Powellova, Rosenbrockova, simplexová, polytopová). Metody gradientní lokální optimalizace. Optimalizace s vedlejšími podmínkami. Penalizační a bariérové funkce. Výpočet citlivostí. Genetické algoritmy pro jednokriteriální a vícekriteriální optimalizaci. Optimalizační metody simulovaného žíhání. Optimalizační metody dynamiky hejna ptáků. Syntéza převodových a vodících mechanismů. Obecná optimalizace kinematických a dynamických vlastností strojů (manipulovatelnost, globální dynamická úloha). Kinematická a dynamická kalibrace mechanismů. Identifikace mechanických a dynamických modelů jako optimalizační úloha. Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Cílová funkce. Optimalizační proměnné.

Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace.

Metody lokální a globální optimalizace.

Optimalizace volná a s vedlejšími podmínkami.

Analytické postupy. Numerické metody.

Metody negradientní lokální optimalizace (Powellova, Rosenbrockova, simplexová, polytopová).

Metody gradientní lokální optimalizace.

Optimalizace s vedlejšími podmínkami.

Penalizační a bariérové funkce.

Výpočet citlivostí. Genetické algoritmy pro jednokriteriální a vícekriteriální optimalizaci. Optimalizační metody simulovaného žíhání.

Optimalizační metody dynamiky hejna ptáků.

Syntéza převodových a vodících mechanismů.

Obecná optimalizace kinematických a dynamických vlastností strojů (manipulovatelnost, globální dynamická úloha).

Kinematická a dynamická kalibrace mechanismů.

Identifikace mechanických a dynamických modelů jako optimalizační úloha.

Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Lederer,P.: Teorie a optimalizace mechanických systémů I a II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1988.

Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.

Goldberg, D.: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley 1989.

Valášek, M.. Šika, Z.: Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots. Multibody System Dynamics. 2001, vol. 6, no. 2, p. 183-20.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1897306.html