Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aerodynamika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121027 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Tomáš Hyhlík (gar.)
Cvičící:
Tomáš Hyhlík (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na studium chování proudících tekutin s aplikacemi v technické praxi s důrazem na proudění vzduchu. Pozornost je věnována otázkám stability proudění, turbulenci, obtékání těles a interakci proudu s povrchy.

Požadavky:

Základní znalosti mechaniky tekutin a matematiky (integrální, diferenciální a tenzorový počet).

Osnova přednášek:

- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.

- Turbulence a deterministický chaos.

- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).

- Teorie stability.

- Přechod proudění do turbulence.

- Vyvinuté turbulentní proudění.

- Matematické modelování turbulentních proudů.

- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).

- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).

- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.

- Stručná teorie křídla.

Osnova cvičení:

- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.

- Turbulence a deterministický chaos.

- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).

- Teorie stability.

- Přechod proudění do turbulence.

- Vyvinuté turbulentní proudění.

- Matematické modelování turbulentních proudů.

- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).

- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).

- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.

- Stručná teorie křídla.

Cíle studia:

Získání základních představ o proudění reálné tekutiny.

Studijní materiály:

Uruba, V., 2009, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Poznámka:
Další informace:
http://www.it.cas.cz/~uruba/5_r.htm#Aerodynamika http://www.it.cas.cz/~uruba/docs/Aero/Turbulence_Uruba_EN_42_9.pdf
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C2-434
Hyhlík T.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895706.html