Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2213111 Z 5 0P+5C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Získání základních praktických dovedností při práci ve vyspělých CAD/CAE/CAM systémech. Prohloubení znalostí v základních úlohách kinetostatiky a dynamiky a jejich aplikace v samostatné úloze. Obecné zásady konstrukce motorů a vozidel.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212111 .

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Základy práce s CAD/CAE/CAM systémem Pro/Engineer nebo Catia V5 (úvod do objemového modelování součástí, tvorba sestav a výkresů, využití modulů pro inženýrské výpočty).

Obyčejné diferenciální rovnice a metody jejich řešení

Kinetostatika jednoduchých mechanismů

Metody frekvenční analýzy signálu

Obecné konstrukční zásady a kriteria podobnosti

Úvod do řešení konstrukčních úloh

Těsnění a tribologie

Cíle studia:
Studijní materiály:

http://www.fs.cvut.cz/cz/U220/projekt2/index.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1894706.html