Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Čerpadla pro energetiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151150 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Jaderná energetická zařízení. Studenti se seznámí se základní problematikou provozu čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrodynamických čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin v energetice.

Požadavky:

Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.

Osnova přednášek:

Základní fyzikální vlastnosti kapalin a základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru hydraulických strojů. Hydraulická energie.

Rozdělení hydraulických strojů. Úloha a význam čerpadel. Základní rozdělení a typy čerpadel, jejich parametry. Principy činnosti čerpadel. Volba vhodného typu čerpadla (technické, ekonomické a ekologické aspekty), oblasti hospodárného použití čerpadel s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny. Vliv provozních podmínek na konstrukci čerpadel.

Hydraulický systém a jeho základní prvky. Charakteristika potrubí, princip jejího stanovení.

Hydrodynamická čerpadla a jejich charakteristiky, provozní parametry čerpadla v hydraulickém systému. Základy proudění v hydrodynamickém čerpadle. Základy hydraulického řešení hydrodynamického čerpadla. Typické konstrukce hydrodynamických čerpadel a jejich významné aplikace.

Hydrodynamická čerpadla v energetice. Účel, klasifikace, začlenění v systému a konstrukční provedení moderních hydrodynamických čerpadel v energetice (čerpadla napájecí, podávací, kondenzátní, chladicí, oběhová). Specifika provozu a konstrukčně-technologického provedení hydrodynamických čerpadel pro jadernou energetiku. Konstrukční řešení čerpadel renomovaných výrobců.

Základy fyzikální podobnosti a její aplikace v oboru hydrodynamických čerpadel. Kavitace v čerpadlech, kavitační charakteristiky. Situování čerpadel v čerpacím systému s ohledem na kavitaci. Nestacionární provozní stavy hydraulického systému. Způsoby řízení provozu hydrodynamických čerpadel (regulace škrcením, změnou otáček, natáčením lopatek oběžného kola a předrozváděče, obtokem). Paralelní a sériové řazení čerpadel.

Zásady projektování sacího a výtlačného řadu potrubních systémů. Typické závady čerpacích zařízení. Vývojové tendence v oboru čerpadel pro energetiku.

Osnova cvičení:

Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy teorie, konstrukce a provozu hlavních typů hydrodynamických čerpadel používaných v energetice.

Studijní materiály:

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7

Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce sv. 70, SNTL, Praha, 1992

Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002

Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie.

Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1893906.html