Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení a automatizace JEZ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151116 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Ondřej Burian, Václav Dostál (gar.)
Cvičící:
Ondřej Burian, Václav Dostál (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je koncipován jako obecný úvod do problematiky řízení jaderných energetických zařízení a je určen pro studenty bez hlubších základů automatizační techniky a přidružených oborů („neelektrotechnické profese“).

Předmět je rozdělen do tří nosných tematických bloků: základy teorie automatického řízení, prostředky automatického řízení, specifika řízení jaderných energetických zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Sylabus předmětu:

1.Základy logického řízení

2.Základy spojitého řízení 1. část

3.Základy spojitého řízení 2. část

4.Systémy SKŘ a jejich architektura

5.Prostředky automatického řízení 1. část

6.Prostředky automatického řízení 2. část

7.Model dynamiky jaderného reaktoru

8.Regulace jaderných reaktorů, blokády a ochrany jaderných reaktorů

9.Model dynamiky parní turbíny

10.Regulace a ochrany parních turbín

11.Regulace jaderného zařízení jako celku 1. část

12.Regulace jaderného zařízení jako celku 2. část

13.Problematika projektování SKŘ

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Astrom, Feedback systems, Princeton university press, 2009

Hofreiter, Základy automatického řízení, Ediční středisko ČVUT, 2012

Karták, Řízení a automatizace energetických zařízení, Ediční středisko ČVUT, 1992

Interní podklady od vyučujícího

Firemní dokumentace prostředků AŘ dostupná na www stránkách výrobců

Dokumenty IAEA dostupné z www stránek

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1893606.html