Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Měření v jaderné energetice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151138 Z,ZK 3 1P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Základní přehled měřících metod a měřicích přístrojů v energetice. Chyby měření. Přesnost měření. Zpracování dat. Statistika pro experiment. Interpolace. Korelace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jenčík, J., Volf, J. a kol.: Technická měření. Skriptum ČVUT FS, Praha 2000

Jirouš, Marva, Experimentální cvičení, Ediční středisko ČVUT, 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1893306.html